Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, το εβδομαδιαίο από σήμερα δρομολόγιο της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2016 Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή 18.00 – 01.00

 

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 28/6/2016 Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή 08.00 – 15.00

 

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2016 Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι  

 

 

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016 Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι  

18.00 – 01.00

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ-

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/7/2016 Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο  

 

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ-Α.Τ. ΣΑΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

 ΣΑΒΒΑΤΟ 02/7/2016 Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά 08.00 – 15.00 Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)