Ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης.
Ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  και ο  Πρύτανης του ιδρύματος, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης, αναλαμβάνουν την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της 82ης Συνόδου, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της το  Σάββατο 15 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η επόμενη, 83η Σύνοδος, στη Θράκη, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2017.