Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Νάντιας Μαρίας Ελ Σέιχ «Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 20:00 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.), η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, και οι «Εναλλακτικές Εκδόσεις».

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται:

«Ενώ έχουμε μάθει πολλά για τους πολέμους και τις αντιπαραθέσεις Βυζαντινών και Αραβομουσουλμάνων, γνωρίζουμε λίγα για τον τεράστιο ειρηνικό, πολιτιστικό πλούτο που αντάλλασαν αυτοί μεταξύ τους.

Το βιβλίο της αραβολόγου και βυζαντινολόγου Νάντιας Μαρίας Ελ Σέιχ, «Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες», είναι η πρώτη μονογραφία που αναλύει υλικό από αραβομουσουλμανικές πηγές για το Βυζάντιο και τους Βυζαντινούς, για τόσο πολλούς αιώνες, και επιχειρεί να ερ­μη­νεύσει την πο­λυ­σύν­θε­τη έν­νοι­α «Βυ­ζάν­τι­ο» η οποία υπάρχει στην α­ρα­βομου­σουλ­μα­νι­κή φι­λο­λο­γι­κή πα­ρά­δο­ση.

Το Βυ­ζάν­τι­ο και το Ισ­λάμ δεν ή­ταν εν­τε­λώς ξε­χω­ρι­στοί κό­σμοι. Οι μεταξύ τους δι­α­συν­δέ­σεις και αλληλεπιδράσεις, ως κρατικών και κοινωνικών οντοτήτων, ή­ταν πε­ρί­πλο­κες και δυ­να­μι­κές, καθ’ ό­λη τη μακραίωνη δι­άρ­κει­α τους.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Φώτη Δημητρακόπουλο, «το βιβλίο αυτό προσφέρει ένα πανόραμα για την εικόνα του Βυζαντίου, επιστημονικά δοσμένο, σε άριστη μετάφραση, εμπλουτισμένη με πρόσθετα επεξηγηματικά και συμπληρωματικά στοιχεία, με τρόπο εύληπτο για τον αναγνώστη».

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο επιμελητής και μεταφραστής της έκδοσης Δρ. Νίκος Κελέρμενος. Η ομιλία θα έχει και αναφορές στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και θα υπάρχει παράλληλη προβολή διαφανειών σχετιζόμενων με τη θεματολογία του βιβλίου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Στέλιος Σκιάς, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης (Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.) και Αν. Καθηγητής ΔΠΘ.