Μία εξαιρετικά σημαντική ως προς την ουσία αλλά και την ιστορική της σημειολογία εκδήλωση, το Βαλκανικό Αντάμωμα Σαρακατσάνων, με απόφαση του διοργανωτή Μορφωτικού Συλλόγου των εν Θράκη Διαβιούντων Σαρακατσάνων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σάντας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Στο αντάμωμα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από συλλόγους σαρακατσάνων από την Ελλάδα και από χώρες της Βαλκανικής, και ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, στη χωρική ενότητα του οποίου για πρώτη φορά επιλέγεται να λάβει χώρα η διοργάνωση, είναι αρωγός στην προσπάθεια από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, και μάλιστα την ενέταξε στις παράλληλες εκδηλώσεις του φετινού «Φεστιβάλ Μαρωνείας-Σαπών 2015».

Για την καλύτερη προετοιμασία της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο στις Σάπες συνάντηση εργασίας  του Δημάρχου Γιάννη Σταυρίδη, με τον πρόεδρο Γιώργο Νάκο, το μέλος Γιάννα Μπίκου, και τον επίτιμο πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου των εν Θράκη Διαβιούντων Σαρακατσάνων Βασίλη Σερμπέζη, καθώς και με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητα Νέας Σάντας Γιάννη Τσαρακλή.