Το διάστημα μεταξύ 5 έως 19 Νοεμβρίου 2017 θα διενεργηθούν οι αναβληθείσες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης στα Επιμελητήρια της χώρας σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και μέχρι τότε παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων εκλεγμένων οργάνων των διοικήσεων.

Το σχετικό νομοσχέδιο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (E.E., EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, «η υφιστάμενη επιμελητηριακή νομοθεσία χρήζει επικαιροποίησης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η διεξαγωγή των εκλογών των επιμελητηρίων διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας της οποίας την αναμόρφωση προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της αντιμετώπισης των προκλήσεων, και της κάλυψης των αναγκών που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο, και προκειμένου οι εκλογές των επιμελητηρίων να πραγματοποιηθούν υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς που θα τα διέπει, και θα προωθηθεί άμεσα προς την ελληνική Βουλή, απαιτείται νέος προσδιορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής, που θα είναι συμβατός με την προωθούμενη τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας».