Την επίσκεψη του Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, κ. John Kittmer, δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γιώργος Πετρίδης.

Ο Άγγλος διπλωμάτης που βρέθηκε για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2013 στην περιοχή, είχε μια ιδιαιτέρως γόνιμη συζήτηση με τον Δήμαρχο Κομοτηνής, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο τόπος, στους τομείς κυρίως των επενδυτικών προοπτικών και του τουρισμού, δεδομένης της διασυνοριακότητάς του, του φυσικού πλούτου και της ιστορικότητάς του.

Οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις, αλλά και την ικανοποίησή τους για αυτήν την πρώτη εποικοδομητική επαφή τους.