Αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα ανά τμήμα

Με «νικήτρια» την αποχή και πρώτη δύναμη πανελλαδικά τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στη δεύτερη θέση αναδείχτηκε η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας(ΠΚΣ), ενώ τρίτη ήταν η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ).

Στις κάλπες που στήθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσήλθαν συνολικά 3.945 φοιτητές, οι οποίοι ανέδειξαν πρώτη δύναμη τη ΔΑΠ, δεύτερη την ΠΚΣ και τρίτη την ΠΑΣΠ.

Στους φοιτητικούς συλλόγους των τμημάτων της Κομοτηνής (εκτός του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας), τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα εξής:

Κοινωνική Διοίκηση

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 55 – % 74 – % -19 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 53 – % 67 – % -14 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2 – % 7 – % -5 0.00%
ΛΕΥΚΑ 7 13.21% 4 5.97% 3 7.24%
ΠΚΣ 37 69.81% 46 68.66% -9 1.15%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 4 5.97% -4 -5.97%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 9 16.98% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 11 16.42% -11 -16.42%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 2 2.99% -2 -2.99%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% -%

Ιστορία – Εθνολογία

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 311 – % 285 – % 26 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 306 – % 282 – % 24 0.00%
ΑΚΥΡΑ 5 – % 3 – % 2 0.00%
ΛΕΥΚΑ 10 3.27% 10 3.55% 0 -0.28%
ΠΚΣ 44 14.38% 59 20.92% -15 -6.54%
ΔΑΠ 252 82.35% 213 75.53% 39 6.82%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% -%

ΤΕΦΑΑ

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 209 – % 269 – % -60 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 197 – % 263 – % -66 0.00%
ΑΚΥΡΑ 12 – % 6 – % 6 0.00%
ΛΕΥΚΑ 12 6.09% 12 4.56% 0 1.53%
ΠΚΣ 35 17.77% 41 15.59% -6 2.18%
ΔΑΠ 0 0.00% 15 5.70% -15 -5.70%
ΠΑΣΠ 150 76.14% 195 74.14% -45 2.00%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% -%

Νομική

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 871 – % 1013 – % -142 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 846 – % 975 – % -129 0.00%
ΑΚΥΡΑ 25 – % 38 – % -13 0.00%
ΛΕΥΚΑ 10 1.18% 18 1.85% -8 -0.67%
ΠΚΣ 30 3.55% 60 6.15% -30 -2.60%
ΔΑΠ 426 50.35% 444 45.54% -18 4.81%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 76 8.98% 76 7.79% 0 1.19%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 1 0.12% 7 0.72% -6 -0.60%
ΛΟΙΠΑ (ΑΝΟΚ) 303 35.82% 370 37.95% -67 -2.13%

Πολιτικών Επιστημών

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 25 – % 48 – % -23 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 25 – % 47 – % -22 0.00%
ΑΚΥΡΑ 0 – % 1 – % -1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 2 8.00% 2 4.26% 0 3.74%
ΠΚΣ 15 60.00% 21 44.68% -6 15.32%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 8 32.00% 23 48.94% -15 -16.94%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 1 2.13% -1 -2.13%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% -%

Οικονομικών Επιστημών

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 419 – % 559 – % -140 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 413 – % 552 – % -139 0.00%
ΑΚΥΡΑ 6 – % 7 – % -1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 3 0.73% 12 2.17% -9 -1.44%
ΠΚΣ 9 2.18% 17 3.08% -8 -0.90%
ΔΑΠ 312 75.54% 354 64.13% -42 11.41%
ΠΑΣΠ 85 20.58% 142 25.72% -57 -5.14%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 4 0.97% 6 1.09% -2 -0.12%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 21 3.80% -21 -3.80%

Παρευξεινίων

  2017 2016 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 227 – % 251 – % -24 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 214 – % 245 – % -31 0.00%
ΑΚΥΡΑ 13 – % 6 – % 7 0.00%
ΛΕΥΚΑ 3 1.40% 6 2.45% -3 -1.05%
ΠΚΣ 26 12.15% 24 9.80% 2 2.35%
ΔΑΠ 185 86.45% 204 83.27% -19 3.18%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 11 4.49% -11 -4.49%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% -%

*Πηγή αποτελεσμάτων: spoudastes.gr