Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Κομοτηνής για το 2017, που εισηγήθηκε-παρουσίασε η πρόεδρος της επιτροπής τουρισμού κ. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου.

Το σχέδιο δράσης, το κόστος του οποίου προϋπολογίζεται στο ποσό των 112.500 ευρώ, προβλέπει μεταξύ άλλων:

Σχεδιασμό και δημιουργία θεματικών διαφημιστικών εντύπων, dvd’s, προωθητικού υλικού και spots, δημιουργία λογότυπου, αναβάθμιση-εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Δήμου και δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση επισκέψεων εξοικείωσης και σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του τουρισμού με τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων, οργάνωση συνεδρίου τουριστικού χαρακτήρα, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στον ελληνοβουλγαρικό συνοριακό σταθμό Νυμφαίας, δράσεις για την ενίσχυση του μαθητικού, του θρησκευτικού και του προσβάσιμου τουρισμού, δράσεις οργάνωσης παραλιακής ζώνης (π.χ. συντήρηση παραλιακού δρόμου, πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου Αρωγής-Μέσης, καθώς και δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Φανάρι).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατάρτιση του Προγράμματος θεμελιώνεται καταρχήν στα άρθρα 75 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 περί αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, όπου αναφέρεται ότι «στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών», και 30 του Ν. 3498/2006, όπου προβλέπεται ότι για την υλοποίηση Διαφημιστικών προγραμμάτων και γενικά ενεργειών, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.”,  καθώς και στο άρθρο 9 του Ν. 2328/95 και τις διατάξεις του Π.Δ. 261/1997.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος είναι σύμφωνος με την εγκύκλιο υπ’ αρ. 15566/2011 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού/Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με θέμα «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», καθώς επίσης και με την 14840/25.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε ενέργεια Τουριστικής Προβολής από πλευράς των Δήμων, ανεξάρτητα αν εκτελείται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελεί σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του Υπουργείου Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο. Οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί και να προσδιορίζονται αναλυτικά και συγκεκριμένα.

Eπίσης, το Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Κομοτηνής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Δράσης Αειφόρου και Προσβάσιμου Τουρισμού, που υλοποίησε η Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. σε συνεργασία με το Δ. Κομοτηνής.

Η πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής τουρισμού, κ. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της αποδοτικότερης προβολής του Δήμου Κομοτηνής και των Τουριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και η βελτίωση της εικόνας και της θέσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ώστε με την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και αξιοθεάτων, αφενός η περιοχή μας να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες και επισκέπτες και αφετέρου να επιμηκυνθεί η τουριστική περιόδος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης.  Στόχος του προγράμματος είναι ακόμη η αποδοτικότερη ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό και την προσβασιμότητα και η αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, τόσο στον αστικό ιστό της Κομοτηνής, όσο και στην παράκτια ζώνη του Δήμυ Κομοτηνής, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση για την τουριστική προβολή ενός τόπου, υλοποιείται με την δημιουργία «ταυτότητας» και «επώνυμου προορισμού» για κάθε χώρα ή επιμέρους περιοχή. Η Εθνική προσέγγιση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τουριστική ταυτότητα της χώρας μας, βασίζεται στην δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη, καθώς η χώρα μας προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός που συνδυάζει ατέλειωτες δυνατότητες (επιλογές διαμονής σε βουνό ή θάλασσα, επιλογές διασκέδασης, επιλογές θεματικού τουρισμού – θαλάσσιος, καταδυτικός, θρησκευτικός, εναλλακτικός, πολιτιστικός, αθλητικός, χαλάρωσης, γαστρονομίας κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό, η φιλοσοφία για τη δημιουργία της «ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Κομοτηνής, βασίζεται σε 4 κυρίαρχα στοιχεία, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς άξονες του προγράμματος για την προβολή του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Κομοτηνής, ήτοι:

α) Στο γεγονός ότι η Κομοτηνή συνιστά ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η ύπαρξη πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος εμπλουτίζει την πολιτιστική εμπειρία για τον επισκέπτη και διευρύνει τις δυνατότητες για πολιτιστική παραγωγή. Και αυτή η πλευρά του Δήμου Κομοτηνής δεν είναι μουσειακή  και στάσιμη, αλλά πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό, καθώς αποτελεί μια καθημερινότητα για τους κατοίκους του Δήμου Κομοτηνής και των γύρω περιοχών.

β) Στην κομβική γεωγραφική θέση που έχει η Κομοτηνή και η οποία αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της περιοχής, καθώς είναι στο κέντρο της Θράκης και συγχρόνως βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες γειτονικών χωρών (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και μπορεί να διεκδικήσει ένα αξιόλογο μερίδιο από τουρίστες προερχόμενους από τις ως άνω χώρες και όχι μόνο. Η Κομοτηνή είναι η πρώτη πόλη κατά την είσοδο επισκεπτών από τις Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ) στην Ελλάδα μέσω του Κάθετου Άξονα της Νυμφαίας, ενώ παράλληλα μέσω του Άξονα αυτού δίνεται στους επισκέπτες η δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στην παραθαλάσσια ζώνη του Δήμου Κομοτηνής, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για να αναδειχθεί ο Δήμος μας σε πόλο έλξης επισκεπτών.  Υπολογίζεται ότι η διάνοιξη του κάθετου άξονα Κομοτηνής – Μακάζα έφερε σε απόσταση δύο ωρών περίπου 2.000.000 Βούλγαρους πολίτες, ενώ μεγάλες πόλεις (Σόφια, Φιλιππούπολη, Βουκουρέστι, Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη) και τα αντίστοιχα αεροδρόμιά τοους βρίσκονται πλέον σε κοντινή απόσταση από την Κομοτηνή.

γ) Στο πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τουριστικό απόθεμα του Δήμου Κομοτηνής, που εξασφαλίζει στον επισκέπτη πλούτο επιλογών δράσεων και του δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσει την επίσκεψη στον ορεινό όγκο με τα δάση, με την παράκτια ζώνη και τους υδροβιότοπους αλλά και την επίσκεψη σε μια σύγχρονη πόλη γεμάτη νέους, που συνιστά διοικητικό, εμπορικό, πολιτιστικό κέντρο της Θράκης, έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα.

δ) Στην ανάπτυξη της προσβασιμότητας και του προσβάσιμου τουρισμού για όλους με επίκεντρο τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ο Δήμος της Κομοτηνής, τόσο στον αστικό ιστό, όσο και στην παράκτια ζώνη, έχοντας κάνει αρκετά βήματα στον τομέα της προσβασιμότητας (ιδιαίτερα συγκρινόμενη η πόλη μας με άλλες πόλης της Ελλάδας), μπορεί να αναδειχθεί σε ένα τουριστικό προορισμό προσβάσιμο για όλους, τον οποίο μπορούν με περισσότερη ευκολία να επισκεφθούν τουρίστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά κλπ και οι οποίοι θέτουν ως προϋπόθεση για την επιλογή ορισμένου ταξιδιωτικού προορισμού το αυξημένο ή έστω ικανοποιητικό επίπεδο προσβασιμότητας σε αξιοθέατα, καταλύματα, τουριστικές υποδομές, παραλίες, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος κοκ και την παροχή υπηρεσιών ικανοποιητικού επιπέδου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ/DVD/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ

Για την αποτελεσματική προβολή του Δήμου Κομοτηνής και της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέα θεματικά διαφημιστικά έντυπα και ψηφιακές εκδόσεις, καθώς και διαφημιστικά σποτ. Τα έντυπα που υπήρχαν μέχρι σήμερα και αξιοποιήθηκαν στις μέχρι τώρα δράσεις προβολής, σχεδιάστηκαν πριν από αρκετά χρόνια και ως εκ τούτου χρειάζονται ανανέωση και επικαιροποίηση. Προτείνεται για το λόγο αυτό ο εκ νέου σχεδιασμός τους. Τα νέα έντυπα που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν, θα ακολουθούν την βασική φιλοσοφία που θα διέπει τη διαφημιστική προβολή του Δήμου μας, παρουσιάζοντας τα κύρια αξιοθέατα και τις τουριστικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένας επισκέπτης στην πόλη μας.

Έτσι λοιπόν, σχεδιάζεται η δημιουργία θεματικών φυλλαδίων με τα οποία θα προβάλλεται ο Δήμος Κομοτηνής και τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ως εξής:

 1. i) Δημιουργία τουριστικού εντύπου για την πόλη της Κομοτηνής

Προγραμματίζεται η δημιουργία ενός τουριστικού εντύπου για την πόλη της Κομοτηνής, το οποίο θα αποτελεί τη βασική ενημερωτική έκδοση για τους υποψήφιους επισκέπτες της πόλης και σ’ αυτό θα παρουσιάζονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης (τα κύρια σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος – Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, οι πολλαπλές επιλογές Δραστηριοτήτων κοκ). Θα εκτυπωθεί στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ρωσικά ενώ επίσης σχεδιάζεται η μετάφρασή του και σε Ρουμανικά και Τουρκικά. Η εμφάνισή τους θα είναι σύγχρονη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ.

Προϋπολογισμός κόστους: 6.000,00 ευρώ.

 1. ii) Δημιουργία τουριστικού χάρτη της πόλης της Κομοτηνής

Προτείνεται η δημιουργία ενός εύχρηστου τουριστικού χάρτη της πόλης της Κομοτηνής, σε μέγεθος τσέπης, όπου στην εμπρόσθια όψη θα απεικονίζεται ο χάρτης της πόλης της Κομοτηνής, με αποτύπωση των κύριων σημείων ενδιαφέροντος και με παροχή πληροφοριών για Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις Διαμονής, Εστίασης, Διασκέδασης, ποδηλατικές διαδρομές κλπ. και στην οπίσθια πλευρά θα απεικονίζεται χάρτης του Δήμου Κομοτηνής με αποτύπωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, λοιπών σημείων ενδιαφέροντος (οικισμοί, παραλίες, Μονές) και θα δίνονται εν συντομία αντίστοιχες πληροφορίες για τρόπους πρόσβασης π.χ. στις οργανωμένες παραλίες κοκ. Γλώσσες: Ελληνικά/ Αγγλικά/ Βουλγαρικά/ Ρουμανικά/ Ρωσικά.

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

iii) Δημιουργία εντύπου με ειδικό περιεχόμενο για τον προσβάσιμο τουρισμό

Προτείνεται η δημιουργία και εκτύπωση ενός τουριστικού φυλλαδίου σχετικού με την προσβασιμότητα και τον τουρισμό ατόμων με κινητικά προβλήματα μέσα από τον οποίο θα προβάλλεται η Κομοτηνή υπό το πρίσμα της προσβάσιμης πόλης καθώς και οι πολλαπλές δραστηριότητες που διοργανώνει ο “Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Περπατώ” (4Χ4, ποδηλασία, καταδύσεις, canoe/kayak) και στις οποίες μπορεί ένα άτομο με κινητικά προβλήματα να προβεί επισκεπτόμενο την Κομοτηνή.

Προϋπολογισμός κόστους: 3.000,00 ευρώ.

 1. iv) Δημιουργία εντύπου για την προβολή της παραθαλάσσιας ζώνης

Προτείνεται επίσης η δημιουργία και εκτύπωση ενός τουριστικού φυλλαδίου που θα επικεντρώνεται στην παρουσίαση του Φαναρίου ως ενός καλοκαιρινού θερέτρου  αλλά και όλης της υπόλοιπης παραθαλάσσιας ζώνης και των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. οικισμούς Μέσης, Αρωγής, Μολυβωτής), των υδροβιοτόπων καθώς και των επιλογών για δραστηριότητες που υπάρχουν για έναν επισκέπτη της περιοχής.

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

 1. v) Δημιουργία Αφισών / Banners

Προτείνεται η δημιουργία αφισών και banners με απεικόνιση φωτογραφιών από την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κομοτηνής και banners με φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος της πόλης και της παραλιακής περιοχής του Δήμου.

Προϋπολογισμός κόστους: 2.000,00 ευρώ.

 1. vi) Δημιουργία διαφημιστικών τσαντών

Προτείνεται η δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικών τσαντών από οικολογικό υλικό/ χαρτί ή πάνινες για να χρησιμοποιούνται για τη διανομή του διαφημιστικού υλικού / εντύπων κλp.

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ.

vii) Δημιουργία διαφημιστικών spots

Προτείνεται η δημιουργία διαφημιστικών spots, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την τουριστική προβολή της περιοχής μας μέσω της τηλεόρασης, του διαδικτύου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προϋπολογισμός κόστους: 4.000,00 ευρώ.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί λογότυπο για τη Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε δράσεις προβολής, συμβάλλοντας έτσι στην τουριστική προβολή του Δήμου.

Επίσης προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο Δήμος Κομοτηνής να δημιουργήσει ένα νέο λογότυπο, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα που σχετίζεται με την προβολή του Δήμου για τουριστικούς και όχι μόνο σκοπούς.

Προϋπολογισμός κόστους: 500,00 ευρώ.

Γ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η σημασία και η αναγκαιότητα των ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαρκώς επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες έρευνες και μελέτες, καθώς και η πολλαπλασιαστική τους επίδραση σε σχέση με τα κλασικά μέσα προβολής (π.χ. έντυπα, spot). Κατά συνέπεια, οι ιστοσελίδες των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να έχουν ειδική επιλογή για τον Τουρισμό, να προβάλουν τα αξιοθέατα/ τουριστικούς πόλους έλξης του τόπου και να παρέχουν πληροφορίες τουριστικού περιεχομένου, διαθέσιμες και σε ξένες γλώσσες, με ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα (εκδηλώσεις/ δραστηριότητες) που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και διοργανώνονται στην περιοχή. Επίσης, για τους ίδιους λόγους κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία λογαριασμού / σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook).

Προτείνεται στο πλαίσιο αυτό η λειτουργική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής, η οποία ως μία από τις κύριες διαδικτυακές πύλες πληροφόρησης για την περιοχή, θα προσφέρει επικαιροποιημένες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον επισκέπτη της περιοχής. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής θα παρουσιαστούν οι πληροφορίες και το ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί, με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας του ιστοχώρου από πολίτες και επισκέπτες, την ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και την αύξηση της τουριστικής αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας της Κομοτηνής. Επίσης προτείνεται η δημιουργία λογαριασμού / σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) που θα ενημερώνεται με πληροφορίες τουριστικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλύτερη διασύνδεση της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής με τις ιστοσελίδες του Green Spots και JTI, που ήδη περιέχουν πολλές πληροφορίες για την περιοχή σε πολλές γλώσσες, τόσο για τα σημεία ενδιαφέροντος, όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τουριστικής δραστηριότητας.

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ.

Δ. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΜΜΕ

Μια αποδοτική δράση προβολής του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου, είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά καθώς και σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η καταχώρηση διαφημίσεων σε κεντρικές και περιφερειακές εφημερίδες εντός και εκτός Ελλάδας, η διαφημιστική καταχώρηση σε τουριστικά περιοδικά και σε περιοδικά ποικίλης ύλης. Επίσης προτείνεται η αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου για την προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων ανάδειξης της περιοχής και η προβολή της περιοχής στο διαδίκτυο με e-banners, virtual απεικόνιση και με παρουσία μας σε επιλεγμένες ιστοσελίδες.

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης, για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής μέσω της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις μεγαλύτερες Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων για το 1ο & 2ο εξάμηνο του 2017, στις οποίες θα έχει παρουσία και ο Ε.Ο.Τ. (η συμμετοχή αφορά φιλοξενία στο χώρο που μισθώνει  η Περιφέρεια ΑΜΘ για τη δημιουργία περιπτέρου). Με τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκθέσεις, επιδιώκεται η σύναψη συνεργασιών με διεθνείς τουριστικούς πράκτορες με στόχο τη βελτίωση της τουριστικής αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας της Κομοτηνής και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος.

Ειδικότερα, προτείνεται η συμμετοχή στις παρακάτω εκθέσεις:

α) Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται η σημαντικότερη τουριστική έκθεση των Βαλκανίων και συγκεντρώνει περισσότερους εκθέτες και επαγγελματίες επισκέπτες από κάθε άλλη έκθεση στις Βαλκανικές χώρες. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο μεγάλος αριθμός συνεδρίων, σεμιναρίων, workshops και συνεντεύξεων τύπου, που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

β) Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση στη ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Βουλγαρίας, αποτελεί μια σημαντική τουριστική έκθεση, που ελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

γ) Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2016/ 2017

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ελλάδας, που ελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Προϋπολογισμός κόστους: 3.000,00 ευρώ.

ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ολοκληρωμένη Τουριστική Προβολή του Δήμου, επιβάλλει την οργάνωση και την υλοποίηση θεματικών πολιτιστικών εκδηλώσεων – Φεστιβάλ και Ημερίδων από το Δήμο Κομοτηνής σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.) και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται επίσης και η συνδιοργάνωση με άλλους φορείς της περιοχής (ΠΑΜΘ, ΔΠΘ, ΟΕΒΕΣ, Εμπορικός Σύλλογος κλπ) ή πολιτιστικά ή Αθλητικά Σωματεία ημερίδων, συνεδρίων, χωροδιακών φεστιβάλ, αθλητικών ποδοσφαίρου, κ.λπ εκδηλώσεων, μουσικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν του Δήμου Κομοτηνής και ενισχύουν την ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού. Όπως κάθε χρόνο έτσι και για το έτος 2017 το πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων που έχουν προγραμματιστεί, είναι πλούσιο και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς πολλές είναι οι εκδηλώσεις εκείνες που απευθύνονται σε τουρίστες. Ειδικότερα, ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να διοργανώσει ή συνδιοργανώσει για το 2017 τις εξής σημαντικότερες εκδηλώσεις:

 • Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2017
 • Ελευθέρια Κομοτηνής
 • Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας
 • Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
 • Φεστιβάλ Μπύρας
 • FUNari Summer Festival/ Φεστιβάλ Φαναρίου 2017/ Η ήδη επιτυχημένη Πολιτιστική διοργάνωση του Φεστιβάλ με διεθνή απήχηση και προβολή, συμμετοχής καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα αλλά και γειτονικες χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία) με πλήθος συναυλιακών εκδηλώσεων, πρόκειται να διοργανωθεί και το 2017. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πρέπει να διαφημιστεί περισσότερο και να αποτελέσει πηγή προσέλκυσης επισκεπτών.
 • Καλοκαίρι με θέα στη θάλασσα
 • Λευκή Νύχτα
 • Εμπορική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ»
 • Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
 • Ανάδειξη της Κομοτηνής σε “BIKE FRIENDLY CITY”/ Διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων για συμβατικές (street bike) και εκτός δρόμου διαδρομές (mountain bike ), σε συνεργασία με ειδικούς του αθλήματος και κάλυψη από ΜΜΕ. Ο στόχος είναι η ανάδειξη της Κομοτηνής σε πόλη “bike friendly”.
 • Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας -Καθιέρωση ενιαίας γαστριμαργικής ταυτότητας για τις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ)
 • Σειρά εκδηλώσεων στην πόλη και στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής με αφορμή θρησκευτικές εορτές

Προϋπολογισμός κόστους: 20.000,00 ευρώ με την επισήμανση ότι το κόστος των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων καλύπτεται κατά κύριο μέρος από τη Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

Ζ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ

α) Διοργάνωση επισκέψεως εξοικείωσης (Fam Trips) και σεμιναρίου για τους επαγγελματίες του τουρισμού με τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων

Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Δημοσιογράφων εξειδικευμένων στον τουρισμό και την παρουσίαση και προώθηση τουριστικών προορισμών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ), είναι μια από τις δράσεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του 2017 σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, τα Επιμελητήρια, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης και τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ και στοχεύει στην αύξηση της τουριστικής αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας της Κομοτηνής και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.

Προϋπολογισμός κόστους: 4.000,00 ευρώ με την επισήμανση ότι για τη διοργάνωση της δράσης θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος της διαμονής των φιλοξενούμενων από την Ένωση Ξενοδόχων, το κόστος της διατροφής τους από τα Επιμελητήρια ή/και τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης και το κόστος μετακίνησης από τους τουριστικούς πράκτορες κλπ.

β) Οργάνωση συνεδρίου Τουριστικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάδειξη των σημείων που είναι κρίσιμα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, κρίνεται χρήσιμη η διοργάνωση συνεδρίου – ημερίδας με θέμα τον τουρισμό και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών του τουρισμού αλλά και επαγγελματιών του τουρισμού της περιοχής και δημοσιογράφων.

Προϋπολογισμός κόστους: 7.000,00 ευρώ

γ) Προμήθεια Ενθυμίων και Ειδικών Αναμνηστικών Δώρων

Στο πλαίσιο των γενικότερων δημοσίων σχέσεων είναι επιβεβλημένος ο σχεδιασμός και η προμήθεια ενθύμιων και ειδικών αναμνηστικών δώρων (ειδικά δώρα, οδηγούς, Λευκώματα, βιβλία κ.λπ) για προσφορά σε δημοσιογράφους, διασημότητες επιστήμης και τέχνης, προσωπικότητες παραγόντων του τουριστικού τομέα, επίσημους επισκέπτες εκθέσεων κ.λ.π.

Επίσης κρίνεται σκόπιμος ο σχεδιασμός και η παραγωγή προωθητικού υλικού -souvenirs (αναμνηστικά δώρα, μπλουζάκια κ.λ.π) από επαγγελματίες του τουρισμού που θα διατίθενται προς πώληση σε καταστήματα της περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, συμβάλλοντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής.

Προϋπολογισμός κόστους: 1.500,00 ευρώ

δ) Λειτουργία σημείου πληροφόρησης στην πόλη της Κομοτηνής

Η λειτουργία σημείου πληροφόρησης στην υποδομή που υπάρχει στην κεντρική πλατεία του Δ. Κομοτηνής, προτείνεται να συνεχιστεί, εξυπηρετώντας επισκέπτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Η δράση του σημείου πληροφόρησης δρα συμπληρωματικά προς την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών ηλεκτρονικής ενημέρωσης που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Green Spots και από τους  οποίους μπορεί ο επισκέπτης να αντλήσει πληροφορίες τουριστικού περιεχομένου. Ο Δήμος Κομοτηνής εκτός από την παραχώρηση του χώρου μπορεί να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης του σημείου πληροφόρησης, τον εξοπλισμό του με ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εφοδιασμό του με πληροφοριακό υλικό για την περιοχή, με την επισήμανση ότι το κόστος στελέχωσής του θα πρέπει να καλυφθεί με πρωτοβουλία των λοιπών φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Προϋπολογισμός κόστους:  3.000,00 ευρώ

ε) Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στην είσοδο/έξοδο στην Ελλάδα από το Συνοριακό Σταθμό της Νυμφαίας

Κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στην είσοδο / έξοδο στην Ελλάδα, στις οποίες να αναφέρεται ότι ο επισκέπτης εισέρχεται στο Δήμο Κομοτηνής κλπ. πληροφορίες.

Προϋπολογισμός κόστους: 500,00 ευρώ

Η. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κομοτηνή είναι μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της προσβασιμότητας, τόσο μέσα από τα έργα υποδομής, και τις δράσεις της δημοτικής αρχής, αλλά και μέσα από την σπουδαία δραστηριότητα των  συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της υποστήριξης των ΑΜΕΑ (λ.χ. “Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Περπατώ”). Μέσα από την υλοποίηση του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής έχει γίνει πρόοδος ως προς την προσβασιμότητα και σε άλλα σημεία  του Δήμου Κομοτηνής και κυρίως στην παραθαλάσσια ζώνη, με αποτέλεσμα δύο από τις μεγαλύτερες παραλίες της περιοχής, η παραλία του Φαναρίου και της Μέσης, να είναι εδώ και 8 περίπου χρόνια προσβάσιμες. Στην παραλία Φαναρίου, σε έκταση δύο χιλιομέτρων υπάρχουν πολλά (διαφέρουν ανά καλοκαιρινή περίοδο – υπάρχει η τεχνική δυνατότητα για 6, ενώ πρόκειται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια) προσβάσιμα σημεία, με ράμπες, ειδικές τουαλέτες και διαδρόμους που οδηγούν στη θάλασσα, φτιαγμένους από ειδικό υλικό που δεν θάβεται στην άμμο. Υπάρχει επίσης ειδικό αμαξίδιο με φουσκωτές ρόδες που επιπλέει στο νερό.  Ωστόσο, επειδή η επισκεψιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες διαρκώς αυξάνεται και ο υφιστάμενος εξοπλισμός έχει υποστεί τη φυσιολογική φθορά από τη χρήση, υπάρχει ανάγκη για προμήθεια νέου τεχνικού εξοπλισμού αλλά και για συντήρηση του υφιστάμενου. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προμήθεια νέων ραμπών – διαδρόμων για την πρόσβαση στη θάλασσα καθώς και ειδικών αμαξιδίων με φουσκωτές ρόδες που επιπλέουν στο νερό.

Επίσης προτείνεται να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα αξιοθέατα, μουσεία και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη της Κομοτηνής, που δεν είναι προσβάσιμα με στόχο να καταστούν προσβάσιμα και να γίνει μια μελέτη για τα έξοδα και τις ενέργειες που απαιτούνται για κάθε επιμέρους σημείο, ώστε να γίνει προσβάσιμο.

Προϋπολογισμός κόστους: 10.000,00 ευρώ

Θ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια τάση ενίσχυσης του μαθητικού τουρισμού στην Θράκη, κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επιχειρηθεί η ενίσχυση του μαθητικού τουιρσμού και της επισκεψιμότητας μαθητών στην Κομοτηνή, ώστε να αποτελέσει τόπο επιλογής των σχολείων για επίσκεψη, τόσο σε μονοήμερες όσο και σε πολυήμερες εκδρομές.Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι  η δημιουργία, και κυρίως η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η παρουσίασή τους με τη μορφή πακέτων επίσκεψης σε σχολεία μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο με ενημερωτικές επιστολές, οι οποίες θα συνοδεύονται από έντυπο υλικό (δημιουργία ενός τριπτύχου) και παρουσιάσεις, όσο και με συναντήσεις με τους υπευθύνους των διευθύνσεων εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδέιας.

Ομοίως, προτείνεται η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, ώστε μέσω της ανάδειξης των μνημείων και σημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος αλλά και των λοιπών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής) να επιδιώξουμε την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Προϋπολογισμός κόστους: 2.000,00 ευρώ

Ι. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

α) Συντονισμός ενεργειών και παρέμβαση προς την ΕΤΑΔ ΑΕ με στόχο την αξιοποίηση των εκτάσεων που ανήκουν σ’ αυτήν

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ ΑΕ ανήκουν σημαντικές παραλιακές εκτάσεις κείμενες στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής (ενδεικτικά Τμήματα Α και Β Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος ευρισκομένου στην Τοπική Κοινότητα Φαναριού Δήμου Κομοτηνής). Οι εκτάσεις αυτές, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως τουριστικά και να συμβάλλουν καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αύξησης της επισκεψιμότητας με δεδομένη τη διάνοιξη του κάθετου άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι παραμένουν ανεκμετάλλευτες, καθώς η ΕΤΑΔ ΑΕ παραλείπει να προβεί σε ενέργειες για την μακροπρόθεσμη ή έστω και βραχυπρόθεσμη αξιοποίησή τους (π.χ. διενέργεια δημοπρασιών για την ανάδειξη πλειοδοτών που θα μισθώσουν τις εκτάσεις και θα δημιουργήσουν αναψυκτήρια-υποδομές παροχής τουριστικών υπηρεσιών, τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων).

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη ανάπλασης και αξιοποίησης μέρους των εκτάσεων, η οποία έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το έργο «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ” με κωδικό MIS 364073 που είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” και το οποίο εφόσον υλοποιηθεί θα οδηγήσει στην αναβάθμιση και εκμετάλλευση των τουριστικών υποδομών της περιοχής (κάμπινγκ κ.α.) και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ωστόσο, ενώ το έργο έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση, δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησής του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χρηματοδότηση και η πραγματοποίησή του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, προτείνεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες δράσεις (συνάντηση με τα αρμόδια όργανα της ΕΤΑΔ Α.Ε., παρέμβαση για την ανάληψη πρωτοβουλιών από αυτά, γνωστοποίηση του ζητήματος στα προϊστάμενα της ΕΤΑΔ Α.Ε. όργανα, αναζήτηση απαντήσεων για τη μέχρι σήμερα στασιμότητα κλπ) έτσι ώστε η ΕΤΑΔ ΑΕ να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των εκτάσεων που της ανήκουν και βρίσκονται στην περιοχή του Φαναρίου Π.Ε. Ροδόπης.

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ

β) Δράσεις για την οργάνωση των παραλιών 

 1. Δημοπράτηση θέσεων στην παραλία Αρωγής για τη λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων

Αναφορικά με τη δυνατότητα λειτουργίας αναψυκτηρίων στα υπόλοιπα τμήματα της παραλιακής ζώνης Φαναρίου Αρωγής, τα οποία δεν ανήκουν στην ΕΤΑΔ ΑΕ, αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζεται η άμεση δημοπράτηση των θέσεων ευθύς αμέσως παραχωρηθεί για το έτος 2017 στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με αντάλλαγμα το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι δυνατή η δημοπράτηση αυτών.

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών

Προτείνεται σε συνέχεια της αντίστοιχης πρωτοβουλίας που λήφθηκε την προηγούμενη καλοκαιρινή περίοδο, η  προμήθεια και τοποθέτηση τουλάχιστον 20 χημικών τουαλετών (μεταξύ αυτών και 3 ΑΜΕΑ) σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης (Παραλία Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης και Μολυβωτής) για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών και λουομένων της περιοχής με ταυτόχρονη συμφωνία με τον εργολάβο για την τακτική καθαριότητά τους (από Δευτέρα έως και Παρασκευή τρεις φορές ημερησίως/ Σάββατο και Κυριακή τέσσερις φορές ημερησίως)

Προϋπολογισμός κόστους: 17.000,00 ευρώ

 1. Καθαρισμός Παραλιακής ζώνης

Προτείνεται, όπως κάθε χρόνο,  η ανάληψη μέσω εργολαβίας από ιδιώτη εργολάβο του καθαρισμού όλης της παραλιακής ζώνης ενόψει του καλοκαιριού (καθαρισμός ακτών, κόψιμο χόρτων, κλάδεμα των δέντρων) μέχρι τις αρχές Μαΐου οπότε και ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν καθώς και τον καθαρισμό και διευθέτηση της παραλίας με τα ειδικά μηχανήματα του Δήμου. Επίσης, προτείνεται η ανάληψη στο πλαίσιο της σύμβασης και του τακτικού (τρεις φορές τουλάχιστον ημερησίως τις καθημερινές και τέσσερις τα Σαββατοκύριακα από 15-6-2016 έως 15-9-2016) καθαρισμού και συντήρησης των τουαλετών (σταθερών) και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (απορρυπαντικών, χαρτιών υγείας κλπ) για τη λειτουργία τους. Στο παραπάνω έργο να περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων τουαλετών που βρίσκονται μέσα στον οικισμό του Φαναρίου (παραλία «Ιουλίας», θέση πρώην  baraccuda, στην παραλία Αρωγής (πρώην κατάστημα ΕΝ ΠΛΩ και γιαμπανάκι)  και της Μέσης (εντός του αλσυλίου).

Προϋπολογισμός κόστους: 10.000,00 ευρώ

 1. Συντήρηση παραλιακού δρόμου, πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου Αρωγής-Μέσης

Προτείνεται η συντήρηση του παραλιακού δρόμου, πεζόδρομου  και ποδηλατοδρόμου που ενώνει την Αρωγή με την Μέση και η αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί, έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμος.

 1. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κατά μήκος της παραλιακής ζώνης

Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων σήμανσης κατά μήκος της παραλιακής ζώνης με ενημερωτικό περιεχόμενο για τους λουόμενους και οδηγίες χρήσης της παραλίας.

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ

γ) Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Φανάρι Δήμου Κομοτηνής

Στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 προβλέπεται το κτίριο της παλαιάς κοινότητας φαναρίου να αναβαθμιστεί και να μετατραπεί σε κέντρο τουριστικής πληροφόρησης. Το κτίριο θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων και εκδηλώσεων (εσωτερικού και εξωτερικού τύπου). Επιπλέον θα παραχθεί το απαραίτητο υποστηρικτικό ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό. Ενώ θα δημιουργηθούν και αντίστοιχα ηλεκτρονικά εργαλεία προβολής και ενημέρωσης με τη μορφή έξυπνης εφαρμογής.

ΙΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Αναλύοντας κανείς τις προτεινόμενες ενέργειες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο ετήσιο Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Κομοτηνής για το 2017 συμπεραίνει ότι συνιστούν ένα συντεταγμένο πλάνο δημοσιότητας και προβολής με αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Δυστυχώς η δεδομένη άσχημη οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει τη διάθεση περισσότερων πόρων. Οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να ενισχυθούν και συμπληρωθούν, με τη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης και τη χρήση επιπλέον χρηματοδοτικών εργαλείων, διότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα των ιδιωτικών επεμβάσεων και επενδύσεων στον τομέα της τουριστική ανάπτυξης, καθώς και η σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των επαγγελματιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό και που θα πρέπει να έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση των προσόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών. Εξάλλου, η επιτυχία των παρεμβάσεων που περιγράφονται παραπάνω δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αν δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες συνέργειας από τους επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, ώστε οι προγραμματιζόμενες από το Δήμο δράσεις να συνοδευτούν από ανάλογες δράσεις και επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, καθώς και εάν δεν αναπτυχθούν οι τοπικές και περιφερειακές συνέργειες και δεν δημιουργηθεί ένα δίκτυο ειλικρινούς συνεργασίας των φορέων και των επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρξει ένας σταθερός πυλώνας στήριξης όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων.

ΙΒ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ/DVD/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ

 1. i) Δημιουργία τουριστικού εντύπου για την πόλη της Κομοτηνής

Προϋπολογισμός κόστους: 6.000,00 ευρώ.

 1. ii) Δημιουργία τουριστικού χάρτη της πόλης της Κομοτηνής

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

iii) Δημιουργία εντύπου με ειδικό περιεχόμενο για τον προσβάσιμο τουρισμό

Προϋπολογισμός κόστους: 3.000,00 ευρώ.

 1. iv) Δημιουργία εντύπου για την προβολή της παραθαλάσσιας ζώνης

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

 1. v) Δημιουργία Αφισών / Banners

Προϋπολογισμός κόστους: 2.000,00 ευρώ.

 1. vi) Δημιουργία διαφημιστικών τσαντών

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ.

vii) Δημιουργία διαφημιστικών spots

Προϋπολογισμός κόστους: 4.000,00 ευρώ.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός κόστους: 500,00 ευρώ.

Γ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ.

Δ.ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΜΜΕ

Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός κόστους: 3.000,00 ευρώ.

ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός κόστους: 20.000,00 ευρώ με την επισήμανση ότι το κόστος των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων καλύπτεται κατά κύριο μέρος από τη Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ζ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ

α) Διοργάνωση επισκέψεως εξοικείωσης (Fam Trips) και σεμιναρίου για τους επαγγελματίες του τουρισμού με τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων

Προϋπολογισμός κόστους: 4.000,00 ευρώ με την επισήμανση ότι για τη διοργάνωση της δράσης θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος της διαμονής των φιλοξενούμενων από την Ένωση Ξενοδόχων και το κόστος της διατροφής τους από τα Επιμελητήρια ή/και τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης

β) Οργάνωση συνεδρίου Τουριστικού Χαρακτήρα

Προϋπολογισμός κόστους: 7.000,00 ευρώ

γ) Προμήθεια Ενθυμίων και Ειδικών Αναμνηστικών Δώρων

Προϋπολογισμός κόστους: 1.500,00 ευρώ

δ) Λειτουργία σημείου πληροφόρησης στην πόλη της Κομοτηνής

Προϋπολογισμός κόστους:  3.000,00 ευρώ

ε) Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στην είσοδο/έξοδο στην Ελλάδα από το Συνοριακό Σταθμό της Νυμφαίας

Προϋπολογισμός κόστους: 500,00 ευρώ

Η. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός κόστους: 10.000,00 ευρώ

Θ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός κόστους: 2.000,00 ευρώ

Ι. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

α) Συντονισμός ενεργειών και παρέμβαση προς την ΕΤΑΔ ΑΕ με στόχο την αξιοποίηση των εκτάσεων που ανήκουν σ’ αυτήν

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ

β) Δράσεις για την οργάνωση των παραλιών 

 1. Δημοπράτηση θέσεων στην παραλία Αρωγής για τη λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων
 2. Προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών

Προϋπολογισμός κόστους: 17.000,00 ευρώ

 1. Καθαρισμός Παραλιακής ζώνης

Προϋπολογισμός κόστους: 10.000,00 ευρώ

 1. Συντήρηση παραλιακού δρόμου, πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου Αρωγής-Μέσης
 1. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κατά μήκος της παραλιακής ζώνης

Προϋπολογισμός κόστους: 1.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:  112.500,00 ευρώ