Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κομοτηνής, με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) oτι από 1 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει ότι:

  • οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, είτε να εγγραφούν σε α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών β) εσπερινά γυμνάσια.
  • οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Με την ίδια ανακοίνωση παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν κάθε υπάρχουσα και επιπλέον δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση”.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίδονται στο τηλέφωνο 25310-32401.