Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Παιδείας Μερόπης Τζούφη με εκπροσώπους του Συντονιστικού Οργάνου των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που έχουν δικαιωτική δικαστική απόφαση για τον διορισμό τους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στην ανάγκη μόνιμων διορισμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και εξέφρασαν την προσδοκία να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση που έχει κριθεί σε δικαστικό επίπεδο.

Η Υφυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός τους και ανέφερε πως αναζητούνται λύσεις για το σύστημα των μόνιμων διορισμών, ενώ έχουν ζητηθεί και οι θέσεις των συνδικαλιστικών φορέων.

Ταυτόχρονα εξετάζονται τρόποι και μέτρα τα οποία θα διευρύνουν τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θα μειώσουν τα οικονομικά τους βάρη και θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.