Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου θα γίνει η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Κοινότητας Αιγείρου Κομοτηνής.

Κι αυτό, διότι την Τρίτη 15 Αυγούστου (ηµέρα κανονικής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς), είναι η ηµέρα της επίσηµης αργίας της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αντιδημαρχίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

“Αλλαγή ηµέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου.

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 και του Κανονισµού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία Λαϊκών Αγορών, κατά τις επίσηµες εθνικές ή τοπικές αργίες.
  2. To γεγονός ότι η προσεχής Τρίτη (ηµέρα  λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου) είναι ηµέρα επίσηµης αργίας (∆εκαπενταύγουστος).

Γνωστοποιείται ότι η Λαϊκή Αγορά της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου µεταφέρεται και θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 14 Αυγούστου 2017.