Το Κοινοβούλιο επισκέφθηκαν 120 φοιτητές, φοιτήτριες και διδάσκοντες από Τμήματα Ελληνικών Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είκοσι εννέα χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΘΥΕΣΠΑ (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών).

Τους φοιτητές και τους καθηγητές τους υποδέχθηκε ο βουλευτής Δημήτριος Εμμανουηλίδης, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, ενώ στη συνέχεια οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βουλής και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού θεσμού στην Ελλάδα.