ΘΑΛΗΣΗ  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργανώνει και φέτος τον 75ο μαθητικό μαθηματικό διαγωνισμό «Θαλής», σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διαγωνισμός στην Κομοτηνή θα διενεργηθεί από το παράρτημα Ροδόπης της ΕΜΕ, την 1η Νομεβρίου (ημέρα Σάββατο), στο 3ο Γυμνάσιο (ώρα προσέλευσης 8:45).

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.

Για τους διαγωνιζόμενους της Α΄ Γυμνασίου, τα θέματα επιλέγονται με ευθύνη  του παραρτήματος Ροδόπης της ΕΜΕ, ενώ τα θέματα για τους συμμετέχοντες των υπόλοιπων τάξεων, επιλέγονται με ευθύνη της Μαθηματικής Εταιρείας Αθηνών και αποστέλλονται το πρωί της ίδιας μέρας στα εξεταστικά κέντρα.

Επικεφαλής της διαδικασίας στην Κομοτηνή, είναι ο πρόεδρος του εξεταστικού του παραρτήματος Ροδόπης της ΕΜΕ, κ. Βασίλης Στεφανίδης.