Λόγω της τοπικής αργίας της 14 Μαΐου, της επετείου ενσωμάτωσης της Κομοτηνής στον εθνικό κορμό, ημέρα Σάββατο, η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Κομοτηνής μεταφέρεται την Παρασκευή 13 του μηνός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 και στον Κανονισμό λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.