Αναγκαία προϋπόθεση ωστόσο, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση Κράτους, Αυτοδιοίκησης, Επιχειρηματικού κόσμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Με τον Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα» κ. Σταύρο Μπένο, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής ανάδειξης της διαδρομής της Αρχαίας Εγνατίας Οδού και των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής που συνδέονται με αυτήν.

Κοινή, δε, υπήρξε η διαπίστωση, ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος, αναγκαία συνθήκη είναι η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και συνεργασία φορέων του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης, του Επιχειρηματικού κόσμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Όπως τόνισε ο κ. Μπένος, «Το «Διάζωμα» μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους φορείς που θα εργαστούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα», ενώ ο κ. Μέτιος επισήμανε ότι «στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού μπορεί να υπάρξει γόνιμη συνάντηση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης κ. Χρύσα Καραδήμα, καθώς και τα μέλη του «Διαζώματος» κ. Γιάννης Λασκαράκης, κ. Γιάννης Ζυρίνης και κ. Άρτεμις Τσολάκη.