Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ζήτησε από τον Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κ. Α. Πετρόπουλο, την αναστολή καταβολής εισφορών μελών του, κατοίκων των πληγεισών περιοχών (Έβρου και όσων στην ΑΜ-Θ είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), από φυσικές καταστροφές, για ένα εξάμηνο από σήμερα, ή άλλως, από τη λήξη του φαινομένου αναδρομικώς.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά από την υπ’αριθμ. 6/2015 (ΑΔΑ: ΩΔ6Φ4691Ω3-Τ0Ν) σχετική ευεργετική εγκύκλιο  του Ο.Α.Ε.Ε. με τίτλο: «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Π.Ε Σερρών και επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 05.03.2015 έως 08.03.2015», που ρυθμίζει την αναστολή καταβολής εισφορών μελών του Νομού Σερρών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σε όμοια ρύθμιση για τους ίδιους λόγους, επιβάλλεται να προχωρήσουν ο ΟΓΑ, ο ΕΛΓΑ και οι λοιποί ανάλογοι οργανισμοί.