Παρουσιάστηκε η 24ωρης λειτουργίας τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης, του προσωπικού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από σήμερα η τηλεφωνική γραμμή κλήσης 210-3410900 είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση για όλο το προσωπικό (αστυνομικό ή πολιτικό, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία), καθώς και για τα μέλη των οικογενειών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η λειτουργία της γραμμής έχει σκοπό να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση που θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν σε επαγγελματικό, ατομικό, οικογενειακό επίπεδο, ενώ βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η διασφάλιση της ανωνυμίας και η πλήρης εχεμύθεια.

Την τηλεφωνική γραμμή στελεχώνουν σε 24ωρη βάση εννέα κατάλληλα εκπαιδευμένοι αστυνομικοί.