Στα κεντρικά γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου “Aiming at Improving Cross Border Accessibility (CrossBo) / Στοχεύοντας στη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας” στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 38,8 εκατ. €, χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Επικεφαλής Εταίρος, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό του συνολικού έργου, ενώ από τη Βουλγαρική πλευρά συμμετέχουν η Road Infrastructure Agency (RIA) και η Περιφερειακή Διοίκηση Σμόλιαν.

Το έργο έχει στρατηγικό χαρακτήρα και στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας–Βουλγαρίας με την διάνοιξη του οδικού άξονα Ξάνθη – Σμόλιαν, που αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, και του νέου συνοριακού σταθμού Δημάριο/Rudozem.

H ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συμμετέχει με το έργο “Κατασκευή του νέου οδικού τμήματος Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” επί του Κάθετου άξονα «Ξάνθη–Εχίνος Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», προϋπολογισμού 21,2 εκατ.  €.

Η RIA συμμετέχει με δύο έργα αναβάθμισης οδικών τμημάτων στους άξονες II-86 (Srednogortci – Rudozem)  & ΙΙ-59 (Momchilgrad – Ivaylovgrad), καθώς και την κατασκευή της περιφερειακής οδού της πόλης Rudozem, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. €.

Οι Βούλγαροι σχεδιάζουν σύγχρονο μεθοριακό σταθμό που καμία σχέση δεν έχει με τις προκατ εγκαταστάσεις του Νυμφαία-Μακάζα.

Η Περιφερειακή Διοίκηση Σμόλιαν συμμετέχει με την κατασκευή του νέου συνοριακού σταθμού Δημάριο/Rudozem, προϋπολογισμού 1,6 εκατ. €.

Για την κάλυψη της χρηματοδότησης του έργου που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά, συμμετέχουν εκτός του Προγράμματος INTERREG, ακόμη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αστική Ανάπτυξη», και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προϋπολογισμούς 14,6 εκ. € και 5,4 εκ. € αντίστοιχα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των εταίρων του έργου, εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.