ΤΕΕΔημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διενέργεια των εξετάσεων χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα καθώς και στα γραφεία των Περιφερειακών Τμημάτων που διαθέτουν εξεταστικό κέντρο, δηλαδή Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Χανίων.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.