Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, εν όψει της συγκρότησης «Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής»  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στις έδρες κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη), και σε εφαρμογή των διατάξεων:

α) Των άρθρων 20 έως 24 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,

β) Του άρθρου 49 παρ.5 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α/08.08.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,

καλεί τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» και πληρούν δύο από τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

– εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία,

– διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς,

– δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων,

– μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές,

– κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/ 22.2.2005), στην κατηγορία μελετών 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22.2.2005),

να υποβάλλουν απλή αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, είτε στα γραφεία του Τμήματος (Παρνασσού 6 στην Κομοτηνή), είτε στο fax 25310-20960, είτε στο e-mail: tee_thrace@tee.gr

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 25310-35313 & 25310-35314.