Σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Παιδείας όπου ορίζονται οι μονάδες που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, με την οποία ορίζονται τα νηπιαγωγεία που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» για το σχολικό έτος 2017-18.

Πρόκειται για τα λεγόμενα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.\

Από τα συνολικά 6 νηπιαγωγεία, τα 3 είναι στο Νομό Ροδόπης και τα άλλα 3 στο Νομό Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση του Υπουργού ορίζεται να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ τα νηπιαγωγεία:

  1. Αρριανών – Δήμου Αρριανών Ροδόπης
  2. Πάσσου – Δήμου Αρριανών Ροδόπης
  3. Ασωμάτων – Δήμου Ιάσμου Ροδόπης
  4. Άλματος – Δήμου Μύκης Ξάνθης
  5. Πάχνης – Δήμου Μύκης Ξάνθης, και
  6. Κύρνου – Δήμου Τοπείρου Ξάνθης