Με απόφαση του Προέδρου της ΝΟΔΕ Ροδόπης ΝΔ, Γιάννη Βεζυργιαννίδη, και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης του κόμματος, ορίστηκαν μεταξύ των αιρετών μελών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τις εσωκομματικές εκλογές της 13ης Μαΐου 2018, οι παρακάτω θέσεις ευθύνης:

  1. Αντιπρόεδρος: Τσιμπιρίδου Δήμητρα
  2. Γραμματέας: Αμπαρτζίδης Βασίλειος
  3. Ταμίας: Τσαβδαρτζής Ιωάννης
  4. Υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας: Παυλίδης Χαράλαμπος
  5. Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού & επικοινωνίας: Παντελής Σταύρος
  6. Υπεύθυνη εργαζομένων ιδιωτικού & δημόσιου τομέα: Καταροπούλου Ζάνα
  7. Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης: Χασάν Χασάν
  8. Υπεύθυνος παραγωγικών & επιστημονικών φορέων: Χαδόλιας Δημήτριος
  9. Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων: Χατζή Ελένη