Σύμφωνα με την 30/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου και Βραχυχρόνιου Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2015, διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Για την πόλη της Κομοτηνής: 25 ευρώ / τ.μ. μηνιαίως.

Β. Για τις Τοπικές Κοινότητες Φαναρίου και Αρωγής και για όλη την παραλιακή ζώνη: 25 ευρώ / τ.μ. μηνιαίως.

Γ. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κομοτηνής: 10 ευρώ / τ.μ. μηνιαίως.

Δ. Για τις καντίνες γενικά: 20 ευρώ / τ.μ. μηνιαίως.