Τα στοιχεία του ειδικού λογαριασμού που ανοίχτηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό τη χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική, είναι:

  • Τράπεζα τη Ελλάδος / Bank of Greece.
  • Αριθμός λογαριασμού: 23/2341195169.
  • IBAN GR4601000230000002341195169.
  • Όνομα Δικαιούχου: Υπουργείο Οικονομικών / Ministry of Finance.
  • BIC/SWIFT   BNGRGRAA

Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι τριμελής επιτροπή με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών.

Τη διαχείριση του λογαριασμού ελέγχουν ετησίως ορκωτοί λογιστές που τοποθετούνται από τον Υπουργό Οικονομικών το πόρισμα των οποίων κατατίθεται ακολούθως στο ελεγκτικό συνέδριο για τον έλεγχο της σύννομης εκτέλεσης του ειδικού λογαριασμού.

Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στον λογαριασμό αυτό με εισφορές 20 εκ. Ευρώ από τον ΟΑΕΔ, 10 εκ. Ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ήδη η Ελληνική Βουλή έχει αποφασίσει τη συμμετοχή της με επιπλέον 10 εκ. Ευρώ.

Στο λογαριασμό αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ξένα κράτη, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος είναι η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και των δημόσιων υποδομών τους, καθώς και οι αποζημιώσεις και ανακατασκευές για τις κατοικίες να ολοκληρωθούν τάχιστα, και για τον λόγο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπουν fast track διαδικασίες αδειοδότησης όλων των σχετικών έργων, ενώ όπου χρειαστεί θα υπάρξουν συμπληρωματικές νομοθετικές παρεμβάσεις.