ΕΠΑΛΚαι ισότιμο με των Γενικών Λυκείων απολυτήριο, και πτυχίο, και 150 επιπλέον μόρια για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, και ευκολότερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τι είναι το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής;


Tο ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αποφοίτους Γυμνασίων και Α΄ τάξης Λυκείου, οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να είναι ΕΝΗΛΙΚΟΙ.  Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα χρόνια, λόγω πεντάωρου ημερησίου προγράμματος και όχι επτάωρου όπως στα ημερήσια, και στο τέλος των σπουδών τους οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο και πτυχίο με το οποίο μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν. Το απολυτήριο Λυκείου είναι απαραίτητο πλέον για οτιδήποτε κι αν θελήσει κάποιος να κάνει στην ζωή του.

Το απολυτήριο λυκείου από το ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ΙΣΟΤΙΜΑ με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ. δίνεται μόνο απολυτήριο λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ, στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται εκτός από το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3.

Τι είναι το πτυχίο επιπέδου 3;

Όταν λέμε πτυχίο επιπέδου 3 εννοούμε το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα της ειδικότητας του τομέα που έχουν επιλέξει στον ιδιωτικό τομέα ή να διοριστούν σε αντίστοιχη θέση στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γιατί να προτιμήσει κάποιος ένα ΕΠΑ.Λ.;

Γιατί αποφοιτώντας, εκτός από απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, θα πάρει και πτυχίο ώστε να μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως υπάλληλος είτε να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Εκτός αυτού, μπορεί να έχει και 150 μόρια επιπλέον για διορισμό στο δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Τα ΕΠΑΛ είναι εξοπλισμένα και με εργαστήρια;

ΝΑΙ, υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια στα Ε.Κ. (εργαστηριακά κέντρα). Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά του σχολείου και το αναλυτικό πρόγραμμα των ειδικοτήτων.

Αν κάποιος τελειώσει το Γενικό Λύκειο μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο τομέα του ΕΠΑ.Λ;

ΝΑΙ, μπορεί, στη Β΄ Λυκείου, επιλέγοντας έναν τομέα που τον ενδιαφέρει και αφού ολοκληρώσει και την αντίστοιχη ειδικότητα στη Δ΄ Λυκείου παίρνει πτυχίο της ειδικότητας αυτής. Τα τρία αυτά χρόνια παρακολουθεί μόνο μαθήματα της ειδικότητας που έχει επιλέξει, και όχι μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή 16 μόνο ώρες την εβδομάδα.

Και τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ. μπορεί να δηλώσει όποια πανεπιστημιακή σχολή θέλει;

Φυσικά, δεν έχει παρά να επιλέξει την ομάδα Β΄ στη Δ΄ Λυκείου και να δηλώσει όσες σχολές θέλει από δύο επιστημονικά πεδία που θα επιλέξει όπως ακριβώς γίνεται και στο γενικό λύκειο. Έτσι εισάγεται σε κάποια σχολή αλλά με πολύ λιγότερα μόρια  που απαιτούνται από τα γενικά λύκεια . Ήδη πολλοί απόφοιτοι έχουν εισαχθεί στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης, στη Νομική Κομοτηνής, όπως και στις υπόλοιπες σχολές της περιοχής, αφού υπάρχει ένα ποσοστό θέσεων ανά σχολή που αφορά μόνο αποφοίτους εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και γι αυτό η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη.

Αλλά τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ. μπορεί να πάει και στα Ι.Ε.Κ;

ΝΑΙ, έχει το δικαίωμα να επιλέξει όποια ειδικότητα του Ι.Ε.Κ επιθυμεί για να συνεχίσει τις σπουδές του για δύο έτη. Φυσικά έχει και το πλεονέκτημα αν θέλει να επιλέξει μια ειδικότητα συναφή με τον τομέα που έχει παρακολουθήσει στο ΕΠΑ.Λ. οπότε θα συνεχίσει τις σπουδές του μόνο για ένα έτος, και έτσι μπορεί να έχει και 150 μόρια επιπλέον για διορισμό στο δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Τι εννοούμε λέγοντας τομείς στο ΕΠΑ.Λ.;

Στο ΕΠΑ.Λ. αντί να λέμε θεωρητική ή θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση, όπως λέμε στο Γενικό Λύκειο, λέμε τομέα μηχανολογικό, οικονομικό, ηλεκτρολογικό, πληροφορικής, υγείας πρόνοιας, δομικών έργων, κ.ά. Στον τομέα παρακολουθείς εκτός από μαθήματα γενικής παιδείας, θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του επαγγελματικού τομέα που έχεις επιλέξει.

Ποιοι τομείς λειτουργούν στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής;

Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής λειτουργούν οι τομείς:

  • Δομικών Έργων
  • Ηλεκτρολογίας
  • Μηχανολογίας (με νέα ειδικότητα για φέτος, αυτή του τεχνικού οχημάτων)
  • Πληροφορικής

Αν επιλέξει κάποιος έναν τομέα θα πρέπει όταν δώσει πανελλαδικές εξετάσεις με την ομάδα Β΄ να δηλώσει και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα, π.χ. αν διαλέξει τον τομέα μηχανολογίας θα πρέπει να δηλώσει να πάει μηχανολόγος;

ΟΧΙ, όπως ήδη αναφέραμε οι τομείς είναι κάτι το αντίστοιχο με τις κατευθύνσεις στο γενικό λύκειο, οπότε οποιονδήποτε τομέα και αν παρακολουθεί, μπορεί να επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία που επιθυμεί και να δηλώσει όσες σχολές θέλει μέσα από τα πεδία αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθεί τον τομέα οχημάτων και να δηλώσει (επιλέγοντας να δώσει τα έξι μαθήματα της ομάδας Β΄), να εισαχθεί στην παιδαγωγική ακαδημία για να γίνει δάσκαλος ή στο πανεπιστήμιο για να γίνει π.χ. φυσικός ή οικονομολόγος, ή στο πολυτεχνείο για να γίνει π.χ. αρχιτέκτονας ή ότι άλλο θέλει. Δηλαδή ο τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανοιχτός για όλες τις σχολές που είναι ενταγμένες σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θα δηλώσει.

Αν όμως επιλέξει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις με την ομάδα Α΄ τότε θα πρέπει να δηλώσει και τις αντίστοιχες σχολές του τομέα, π.χ. αν διαλέξει τον τομέα ηλεκτρολογίας, θα πρέπει να δηλώσει να πάει ηλεκτρολόγος Α.Τ.Ε.Ι.;

ΝΑΙ, αν επιλέξει να δώσει τα τέσσερα μαθήματα της ομάδας Α΄, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει μόνο τις σχολές που αναφέρονται στον τομέα που έχει επιλέξει. Έτσι, αν έχει επιλέξει για παράδειγμα τον τομέα ηλεκτρολογίας, θα πρέπει να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές του ηλεκτρολογικού τομέα.

Πως μπορεί να μάθει καποιος περισσότερα για τους τομείς που υπάρχουν στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής;

Μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. http://epal-esp-komot.rod.sch.gr/  και να ενημερωθεί για τα μαθήματα που διδάσκονται,  τα ωρολόγια προγράμματα, τους τομείς και τις ειδικότητες. Τηλ. ΕΠΑΛ Κομοτηνής: 2531084160.

Πότε γίνονται οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ.;

Οι εγγραφές γίνονται σε δύο περιόδους: από 20 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου.