Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις απειλές· και αυτό το απέδειξαν για ακόμη μια φορά.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης, και αψηφώντας τις προσωπικές τους υποχρεώσεις, οι Εθνοφύλακες των Τμημάτων Εθνοφυλακής Άμεσης Επέμβασης (ΤΕΑΕ) των ΤΕΘ Κομοτηνής, ενεργοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν στους χώρους εκπαίδευσής τους, αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά ότι η διατήρηση της ειρήνης περνά μέσα από την προβολή ισχύος και την αποτρεπτική ικανότητα και υψηλή ετοιμότητα αντίδρασης των Τμημάτων Εθνοφυλακής, τα οποία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο πρόκλησης και αμφισβήτησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας.