– Ελληνοβουλγαρικό πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, Green Spots.

GREEN SPOTS 4Έλληνες και Βούλγαροι Εταίροι συνεργάζονται εποικοδομητικά στο έργο Green Spots, για να επανασχεδιάσουν το τουριστικό τους προϊόν, τοποθετώντας την «αειφορία» και τη «δικτύωση» στο επίκεντρο της πολιτικής τους, και χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να προωθήσουν από κοινού τις περιοχές τους.

Πρόκειται για επτά Εταίρους (τέσσερις από την Ελλάδα και τρεις από τη Βουλγαρία), ένας συνδυασμός Τοπικών Αρχών και Ενώσεων, που εκπροσωπούν τον τουρισμό στις περιοχές της Ροδόπης, Ξάνθης, και Έβρου από την Ελλάδα, και Χασκόβου, Τσεπελάρε και Ρουντόζεμ από τη Βουλγαρία, με συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Κομοτηνής, «Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε.», η Πρόεδρος της οποίας κ. Αφροδίτη Καρελιάδου, προήδρευσε σε τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

Μια Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας, που ξεκίνησε από τις κοινές ανησυχίες των φορέων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των περιοχών τους. Ανησυχίες, γιατί παρά τον πλούτο του τόπου τους (φυσικό και πολιτιστικό), μέχρι σήμερα κυριαρχεί η «κλασσική», «παραδοσιακή» μορφή τουρισμού (σκι στη Βουλγαρία, ήλιος και θάλασσα στην Ελλάδα).

Ωστόσο, νέες τάσεις εμφανίζονται στην τουριστική αγορά. Τάσεις με απαιτήσεις για «αειφόρο» τουρισμό, τουρισμό με διαδρομές στη φύση και στον πολιτισμό, με προδιαγραφές ποιότητας, με αναζήτηση της αυθεντικότητας, της τοπικής γαστρονομίας, της νέας «εμπειρίας».

GREEN SPOTS 1Το έργο Green Spots ανταποκρίνεται στις τάσεις αυτές, με την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, όπως:

– μελέτες και βάσεις δεδομένων των παραμέτρων για την προσφορά κοινού «αειφόρου» τουριστικού προϊόντος.

– προδιαγραφές ποιότητας και «αειφορίας» για τις τοπικές επιχειρήσεις.

– ενέργειες ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού.

Εργαλεία, δηλαδή, τη σημασία και τη χρησιμότητα των οποίων εξήρε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού ΑΜ-Θ κ. Μιχάλης Αμοιρίδης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια web-πλατφόρμα, και με σημεία πληροφόρησης / e-info kiosks (θα εγκατασταθούν από δύο σε Ροδόπη, Ξάνθη, και Έβρο, Χάσκοβο, Τσεπελάρε και Ρουντόζεμ), από όπου θα ενημερώνεται ο επισκέπτης και  θα προβάλλεται το «αειφόρο» τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τσεπελάρε, κ. Σάμπι Ντάνκοφ, αναφέρθηκε στα τουριστικά γνωρίσματα της περιοχής του, με τις 1.200 κλίνες, τα δύο χιονοδρομικά κέντρα, τις πλούσιες αθλητικές υποδομές, και τις ορεινές διαδρομές από τα 600 ως τα 1.800 μέτρα υψομέτρου, που ενδείκνυνται και για όσους ταλαιπωρούνται από αναπνευστικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε Μελέτη Σχεδίου Μάρκετινγκ, με στόχο να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά και τις «εμπειρίες» της περιοχής υλοποίησης, και να προτείνει  το «σήμα», το “Βrand Name”, που θα εκφράζει τη μοναδικότητά της. Η περιοχή του έργου είναι μια ευρεία διασυνοριακή γεωγραφική έκταση, και η μελέτη αφού διερεύνησε τους πόρους της περιοχής μετά από διαβουλεύσεις με τους εταίρους του έργου, προτείνει την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμό αειφόρου τουρισμού που βασίζεται στη φύση αλλά και στον πολιτισμό.

Το δια ταύτα της μελέτης, έχει ως εξής: «Η περιοχή είναι ένας τόπος ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, πλούσιος σε πολιτιστικά αξιοθέατα και πολιτισμική κληρονομιά, που προσφέρει πολλές εμπειρίες και διασκέδαση, και απευθύνεται σε ταξιδιώτες με ενδιαφέροντα, που αναζητούν εμπειρίες».

Το σύνθημα (slogan) που θα χρησιμοποιηθεί σαν ταυτότητα του τουριστικού αυτού προορισμού είναι: “Ταξίδι στο μπλε-πράσινο άκρο της Ευρώπης” / “Journey to the bluegreen edge of Europe”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.greenspotstourism.eu