ΟΡΜΕΝΙΟ ΟΚ 2Παρ’ ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Ορμένιο δέχτηκε τις μεγαλύτερες  πλημμυρικές παροχές από το 1984 (!), και παρά τις δύο θραύσεις του αναχώματος του ποταμού Έβρου στην περιοχή, εντούτοις ο οικισμός τελικά σώθηκε, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν σε ανάλογα φαινόμενα, πλημμύριζε.

ΟΡΜΕΝΙΟ ΟΚ 1

 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, του Δήμου Ορεστιάδας και τοπικών παραγόντων, κατασκευάστηκε πρόσθετο ανάχωμα προστασίας, στις παρυφές του οικισμού, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, με υπερεντατική προσπάθεια επί 24ωρο, η οποία και συνεχίζεται.

Τελικά ο οικισμός του Ορμενίου σώθηκε· οι περίπου εκατό κατοικίες που θα πλημμύριζαν σώθηκαν, εκτός από μία που ήταν αδύνατον να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.

«Η συνεργασία όλων των αρχών και της κοινωνίας, ο ορθός σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα, αποδίδουν αποτελέσματα εκεί όπου σε ανάλογα φαινόμενα είχαμε ευρεία καταστροφή», τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, και ευχαριστώντας όσους συνέπραξαν στις επιχειρήσεις, επισήμανε: «Επετεύχθη διάσωση. Η αποτελεσματικότητα των κατασκευαστών, των εργαζομένων και των εθελοντών πολιτών για τις υπόλοιπες ενέργειες και τη διαχείριση του πολυήμερου πλημμυρικού φαινομένου, ήταν ουσιαστική.  Άμεση συνδρομή, πέραν των αιρετών και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, υπήρξε  από το Τοπικό Συμβούλιο, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τον Στρατό, τους οποίους και δημόσια ευχαριστούμε».

ΟΡΜΕΝΙΟ ΟΚ 3