Τη χρήση ασύρματων φορητών τερματικών από τους υπαλλήλους που έχουν πρόσβαση στην αποθήκη υλικών προς χρήση, εφαρμόζει τους τελευταίους τέσσερις μήνες η διοίκηση της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Όταν τα υλικά φτάνουν στην αποθήκη, χαρακτηρίζονται με έναν barcode. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, τέσσερις σήμερα τον αριθμό, εισάγουν στα τερματικά τους το προσωπικό τους username και το προσωπικό τους password ως ψηφιακή υπογραφή, και ενόψει των όποιων εργασιών καλούνται να εκτελέσουν, χρεώνονται ηλεκτρονικά τα ανάλογα υλικά. Με το πέρας των εργασιών τους, με τον ίδιο τρόπο ενημερώνουν το λογισμικό ποια υλικά χρησιμοποίησαν και ποια επέστρεψαν.

«Έτσι υπάρχει ακριβής έλεγχος μέσω των κωδικών των υλικών, για το πόσα και ποια από αυτά εισέρχονται και εξέρχονται της αποθήκης», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Δημήτρης Καρασταύρου, κάνοντας λόγο για «αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των χρησιμοποιούμενων υλικών», που η διοίκηση της επιχείρησης σχεδίαζε να εφαρμόσει εδώ και δύο χρόνια και υλοποιείται τους τελευταίους μήνες.