Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών, στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρριανών

Το έργο «Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών», προϋπολογισμού 1.487.504 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ 2014-2020. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ανίχνευσης των διαρροών του δικτύου και ειδικότερα πρόκειται για σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού που θα συγκεντρώνει πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης σε ένα κέντρο ελέγχου και θα δίνει έτσι τη δυνατότητα επίβλεψης του δικτύου.

Σχετικές δημοσιεύσεις