ΛΕΟΣε αντικατάσταση τω 97 φωτιστικών και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη – Ν. Πλαστήρα, για εξοικονόμηση ενέργειας, προχωρά ο Δήμος Κομοτηνής.

Η σχετική διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού  218.948,91 ευρώ, βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Τα νέα φωτιστικά:

Θα είναι ενδεικτικού τύπου, θα φέρουν λάµπα νατρίου υψηλής πίεσης 150 W (15.000 lum ή 100 lum/W), αντί της λάµπας υδραργύρου 250W (µε 50 lum/W). Η αντικατάσταση των φωτιστικών όχι µόνο θα βελτιώσει τον οδοφωτισµό (1,5 Cd/m2), αλλά θα µειώσει κατά 39% περίπου την εγκατεστηµένη ισχύ των φωτιστικών.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα τηλεδιαχείρισης φωτιστικών:

Μονάδα modem εντολής και ελέγχου πίνακα που υποστηρίζει την ταχύτητα µετάδοσης των 9600bit/sec, µεταδίδει και λαµβάνει σε τηλεφωνικό δίκτυο GSM τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες µεταξύ της µονάδας ελέγχου / εντολής πίνακα και του αποµακρυσµένου εξυπηρετητή διαχείρισης.

Παράλληλα θα τοποθετηθεί και εφεδρικό σύστημα φωτοκύτταρου.