Σύσκεψη με αντικείμενο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στο Δήμο Ιάσμου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιάσμου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Καδή Ισμέτ και οι Αντιδήμαρχοι, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης Χ. Καραδήμα, η αρχαιολόγος Μ. Τασακλάκη, η Δ/ντρια Δ/νσης Δασών Ροδόπης Μ. Κοτζαρίδου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΤΕΙΧΟΣΣυζητήθηκαν θέματα με στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των  μνημείων αρχαιολογικής και πολιτιστικής αξίας που διαθέτει ο Δήμος Ιάσμου, όπως η Αναστασιούπολη, η Μαξιμιανούπολη, η Γέφυρα του Κομψάτου, το Βυζαντινό Φρούριο Πολυάνθου, κ.ά.

Ο Δήμος Ιάσμου εξέφρασε την πρόθεσή του ως καθήκον του να συνδράμει στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τα μέσα που διαθέτει (σήμανση, ενημερωτικές πινακίδες, καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, σύνταξη μελετών, κ.λπ.), ώστε να αναδειχθούν και να καταστούν το συντομότερο δυνατό επισκέψιμοι οι αρχαιολογικοί χώροι.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε η ανάγκη συνεργασίας και ο συντονισμός με στρατηγικό στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιάσμου, η οποία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό τοπικής ανάπτυξης.