Σε σύσκεψη με τις διοικήσεις και τους εργαζομένους των ΤΟΕΒ του νομού, προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της εποπτείας των ΤΟΕΒ, που από 1 Μαρτίου 2017 περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, ενώ παράλληλα προτάθηκαν λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύψουν από τις επιπλέον αυτές αρμοδιότητες που θα μεταβιβαστούν.