Σύμφωνο συνεργασίας συνυπέγραψαν στην Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης και ο πρόεδρος του TECHNOPOLIS ICT PARK Αναστάσιος Τζήκας.

Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας συνοψίζονται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τη διατήρηση των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, και στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκαν να γίνουν από κοινού προσπάθειες για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και στρατηγικών συνεργειών.

Ειδικότερα, η συνεργασία θα βασιστεί:

  • Στην αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τη λειτουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας.
  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών για νέα προγράμματα και νέες στρατηγικές.
  • Στην προώθηση προγραμμάτων υποστήριξης σε νέους και δυνητικούς ενδιαφερομένους.
  • Στη στενή συνεργασία σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., συναφή με την επιχειρηματικότητα.
  • Σε κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων (Brain Drain).
  • Στην πρόσβαση των μελών των δύο συμβαλλομένων φορέων σε υποδομές για εξυπηρέτηση της επιχειρηματικότητάς τους εκτός της έδρας δραστηριότητάς τους.

Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε υποδομές που να επιτρέπουν τους νέους να κεφαλαιοποιήσουν τις δεξιότητες τους μέσα από την επιχειρηματικότητα“, τόνισε ο κ. Τοψίδης και πρόσθεσε πως “η νέα συνεργασία ενδυναμώνει την υπό δημιουργία Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας η οποία μπορεί να αποτελέσει το μέσο για τη διατήρηση των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Έβρο“.

Από την πλευρά του ο κ. Τζήκας σημείωσε πως “η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στη σύνδεση των νέων επιχειρηματιών προσφέροντας σημαντική τεχνογνωσία και ένα πρακτικό κεφάλαιο γνώσης“, ενώ αναφέρθηκε στη δυναμική της Ιατρικής σχολής και του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., τονίζοντας την προοπτική δημιουργίας  επιχειρήσεων στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας με εφαρμογές στην υγεία.

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, έκτασης  94 στρεμμάτων, στο οποίο φιλοξενούνται επιχειρήσεις της νέας οικονομίας, όπως επίσης ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε συνεργασία, δε, με τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Οργανισμό CERN, έχει δημιουργήσει το Business Incubation Center (BIC of CERN Technologies) προσφέροντας υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες ώστε να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το CERN, με στόχο τη δημιουργία νέων  προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Επιμελητήριο Έβρου έχει από το 2015  ωριμάσει την πρόταση για τη δημιουργία Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας, και έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων για την ανάπτυξη  του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Η Δομή στήριξης βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και η συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ενισχύει τη δυναμική της δομής στήριξης.