Πρωτοβουλία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναλαμβάνουν από κοινού η Attica Bank και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κύριοι Γιάννης Γαμβρίλης και Αλέξανδρος Αντωνόπουλος αντιστοίχως, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, μεταξύ άλλων συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση μετά την επιβολή των capital controls και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Attica Bank στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στην ομαλή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τις αρνητικές επιπτώσεις των capital controls στην οικονομία, στη δραστηριότητα των τραπεζών και στις επιχειρήσεις, και επισημάνθηκαν ιδιαίτερα τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δυσκολία προμήθειας πρώτων υλών, που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξει άμεσα στενή συνεργασία ειδικών ομάδων εργασίας της Atticα Bank και του EBEA, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την εξεύρεση λύσεων.

Τονίστηκε επίσης από κοινού, ότι:

  1. Ακρογωνιαίος λίθος για την ανάκαμψη της οικονομίας, αποτελεί η γρήγορη άρση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, με την επανάκτηση της εμπιστοσύνης, η επιστροφή των καταθέσεων, καθώς και η εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης της αγοράς.
  2. Η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων.
  3. Η παρουσία μη συστημικών τραπεζών στην πατρίδα μας, και ειδικά της Attica Bank, λόγω της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας που διαθέτει, είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού καθώς και για την ομαλή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  4. Η επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας. Η Τράπεζα θα συνδράμει τόσο στη σταδιακή άρση των περιορισμών, όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων στα θέματα εισαγωγών – εξαγωγών, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες.

Η Διοίκηση της Attica Bank, ευχαριστώντας για τη μέχρι σήμερα συνεργασία το ΕΒΕΑ και προσωπικά τον κ. Μίχαλο, δήλωσε:

«Η τράπεζα προσδοκά να διαδραματίσει έναν διακριτό ρόλο στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, και στο πεδίο αυτό προβαίνει σε σημαντικές ενέργειες αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Attica Bank είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να συνδράμει σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια, υποστηρίζοντας τον Έλληνα μικρομεσαίο επιχειρηματία που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».