Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τα σχολικά γεύματα που θα χορηγούνται σε μαθητές κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η απόφαση προβλέπει την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν α) στα όργανα υλοποίησης του προγράμματος και τις αρμοδιότητές τους, και β) στη διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υ.Α., το πρόγραμμα θα υλοποιείται στα σχολεία με ευθύνη:

α) του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β) του/των Συντονιστή/ών του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) των Διευθυντών, και

δ) του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί σε 954 σχολικές μονάδες της χώρας, εκ των οποίων οι 66 λειτουργούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το νομό Ροδόπης έχουν επιλεγεί 11 σχολικές μονάδες, όλες στην Κομοτηνή, και είναι οι εξής:

 • 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 4ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΜΑΣΤΑΝΛΗ
 • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΡΟΔΙΤΗ
 • 12ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για τα «Σχολικά Γεύματα».