Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών θα λειτουργήσει η ΕΠΣ Θράκης.
Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2002 (16 χρονών) μέχρι το έτος 1983 (35 χρονών), και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τρίτης τάξης Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής σχολής.
Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε ο εκπαιδευτής Βασίλης Γαβριηλίδης (τηλ.6936101193) μέλος της Ε.Δ./ΕΠΣ Θράκης.
Οι ενδιαφερόμενοι αλλά και ενδιαφερόμενες, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στη γραμματεία της ΕΠΣ Θράκης (Παπαφλέσσα 8, 4ος όροφος, Τηλ. 2531033755), καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, κατά τις ώρες 09:00 – 14:00.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων διαιτητών θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Θράκης.