Την εγκατάσταση σεισμολογικού σταθμού (κόστους 24.000 ευρώ) στην περιοχή Συμβόλου-Παγγαίου, όπου βρίσκεται διεθνώς γνωστό ρήγμα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜ-Θ, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο σεισμολογικός σταθμός θα λειτουργεί αδιάλειπτα, θα είναι συνδεδεμένος με τον κεντρικό σεισμολογικό σταθμό του Α.Π.Θ., και θα αποτελεί μόνιμο τμήμα του Δικτύου Σεισμολογικών Σταθμών του Α.Π.Θ.

Η ενέργεια συνιστά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αναπτύσσεται σε βάθος πενταετίας, στο πλαίσιο του οποίου προτείνεται επίσης η εγκατάσταση  σεισμολογικών σταθμών στο Παρανέστι Δράμας, στα Κιμμέρια Ξάνθης και στον Κυπρίνο Έβρου, καθώς και η αντικατάσταση των είκοσι υπαρχόντων επιταχυνσιογράφων, με νέας γενιάς μηχανήματα.

Την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, έκανε ο Δ/ντής των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, κ. Τάσος Παράσχου.

Στην παρέμβασή του ο Περιφερειάχης κ. Γιώργος Παυλίδης, ζήτησε αφενός να διερευνηθεί το περιθώριο συνεργασίας με τη Βουλγαρία ώστε να προκύψει αν είναι εφικτό χρηματοδότηση από το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία, καθώς και να υπάρχει μετρήσιμο ανταποδοτικό προς την τοπική κοινωνία αποτέλεσμα.