351 μαθήτριες και μαθητές της Ροδόπης, έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης της Γ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων, που για πρώτη φορά υλοποιείται από το υπουργείο παιδείας μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, του Δήμου Κομοτηνής και της ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ το οποίο παραχωρεί τις εγκαταστάσεις του.

Τα παιδιά, σε ένα περιβάλλον άρτια εξοπλισμένο, με διασφαλισμένες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, τόσο της πισίνας όσο και των βοηθητικών χώρων, με ιδανική θερμοκρασία (32o-34o C), διδάσκονται τις βασικές δεξιότητες της κολύμβησης.

Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του προγράμματος του Α΄ τριμήνου από τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το 86,19% δήλωσε ότι αύξησε την ικανότητα κολύμβησης, και το 88,19% ότι θα ήθελε να συνεχίσει τα μαθήματα.

Η ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, με την ευκαιρία της έναρξης του Γ΄ τριμήνου, δηλώνει ότι τα μαθήματα και η συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς συνεχίζονται αδιάλειπτα, σε άριστο επίπεδο, έως τη λήξη του σχολικού έτους.

*μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει στη Ροδόπη από τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή, 177 μαθήτριες/μαθητές στο Α΄ τρίμηνο, και 174 στο Β΄ τρίμηνο.