– Στο πλαίσιο των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας.

Συνεργασία με την εταιρία «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», συνήψε η Alpha Bank, στο πλαίσιο των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας σταθερά τους Έλληνες αγρότες και ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στον χώρο του πρωτογενούς τομέα, που εκτείνεται από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων.

Ο ιδιοκτήτης των "Θρακικών Εκκοκκιστηρίων Α.Ε.", κ. Σταμάτης Κουρούδης.
Ο ιδιοκτήτης των “Θρακικών Εκκοκκιστηρίων Α.Ε.”, κ. Σταμάτης Κουρούδης.

Με αντικείμενο την εκκόκκιση συσπόρου βάμβακος και την πώληση εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακοσπόρου, η εταιρία «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» έχει κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ, και το 95% των πωλήσεών της αφορά εξαγωγές. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί συνέχεια υφισταμένης Ε.Π.Ε. η οποία είχε ιδρυθεί το 1972. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 4ο χλμ Κομοτηνής – Ξάνθης, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 550 τόνων συσπόρου βάμβακος. Επίσης, λειτουργεί δύο ακόμη εκκοκκιστήρια, με το σύστημα “φασόν”, στον νομό Ροδόπης και στον νομό Έβρου, δυναμικότητας περίπου 650 και 250 τόνων, αντιστοίχως. Προμηθευτές της εταιρίας είναι 2.500 – 3.000 αγρότες από τους νομούς Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, με αγορές άνω των 55.000 τόνων συσπόρου βάμβακος κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2014 – 2015.

Στο πλαίσιο των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα ήδη συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., INTERCOMM FOODS A.E., ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε., ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Κ., ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και E.& D. KONTOS S.A.

Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας της Alpha Bank αναμένεται να συνεχισθεί, καθώς η εν λόγω χρηματοδότηση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αγροτών / παραγωγών, μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.