20141113_192623_4Τα μεγάλα προβλήματα των εκπαιδευτικών, κυρίως στο χώρο εργασίας, οδήγησαν την ΕΛΜΕ Ροδόπης να ασχοληθεί και με την ψυχολογική παράμετρό τους.

Έτσι, μέλη της, συναντήθηκαν με τον κ. Γκάρο Εσαγιάν, ψυχίατρο – ψυχαναλυτή και επιστημονικό υπεύθυνο του κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΟΡΦΕΑ, στο γραφείο της.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο, τις σχέσεις εξουσίας, εξάρτησης και υποταγής που διαμορφώνονται μέσα στους συλλόγους των διδασκόντων.

Η συζήτηση κατέληξε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι κλίμακες αξιολόγησης προσωπικότητας (μέθοδος που εφαρμόζεται σε άλλα κράτη) για την ανατροφοδότηση του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού, για την επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης, και πόσο μεγάλο έλλειμμα συνιστά η παντελής απουσία τους.

«Είναι ένα σημείο που πρέπει να αρχίσουμε να το συμπεριλαμβάνουμε στα αιτήματά μας», σημείωσαν τα στελέχη της ΕΛΜΕ.