Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 3 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

2. Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

4. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το έτος 2015.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος

5. Αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αναλωσίμων – εκτυπωτών  – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με ΕΟ» και ειδικών όρων αυτής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

8. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2285/29-01-2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά οικονομική ενίσχυση Δημοτών

Εισηγητής ο Δήμαρχος Ορεστιάδας  κ. Μαυρίδης Βασίλειος

10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2283/29-01-2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

Εισηγητής ο Δήμαρχος Ορεστιάδας  κ. Μαυρίδης Βασίλειος

11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

12. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 373/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την πράξη «Προώθηση του τοπικού Εμπορίου στο Δήμο Ορεστιάδας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος

13. Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α΄βάθμιων και Β΄βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων νομού Έβρου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος

14. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

15. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2015)

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπρίδης Γραμμένος

16. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2015)

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

17. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2015 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2015 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2015 απόφασης της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής εκπαίδευσης .

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπρίδης Γραμμένος

20. Ορισμός επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου : « Στραγγιστήριος αγωγός στο πρώην στρατόπεδο Σταθάτου».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

21. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : « Διαμόρφωση τσιμεντοδιαδρόμων κοιμητηρίων Κυπρίνου».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

22. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου : « Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

23. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου : « Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου  άρδευση στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της τοπικής Κοινότητας Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας »

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

24. Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου : « Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

25. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για το έργο : «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού , στις γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας»,  σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Περιστεράκης Ιωάννης

26. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υπ’αρίθμ. 3066/2014 αγωγή του Ιωάννη Γιαντσίδη κλπ κατά του Δήμου Ορεστιάδας .

Εισηγητής ο Δήμαρχος Ορεστιάδας  κ. Μαυρίδης Βασίλειος

27. Επιβολή κυρώσεων – προστίμου σε  «Καφέ – Παιδότοπο» , ιδιοκτησίας Κολτσίδη Χρήστου του Κωνσταντίνου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Γκακίδης Αθανάσιος