ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΜε 5 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση:

-Συγκρότηση ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων για  την διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης.

-Συζήτηση για την αξιολόγηση των δομών των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Β΄ Βαθμού .

-Εγκριση τελικού κειμένου  Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη υποβάθμιση του Τελωνείου Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Ν. Ορεστιάδας  από Α σε Β τάξη, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας”.

-Επικύρωση πρακτικού 14ης Συνεδρίασης έτους 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.