Τις αποφάσεις με τις οποίες ξεκινά η εφαρμογή των νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας ΚΑΠ, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Οι αποφάσεις αφορούν:

– τη βιομηχανική τομάτα (για 90.800 στρέμματα, η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 2.600.000 ευρώ).

– τα όσπρια (για 165.000 στρέμματα, η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 5.000.000 ευρώ).

– τα κτηνοτροφικά ψυχανθή (για 400.000 στρέμματα, η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 7.000.000 ευρώ).

– τα συμπύρηνα ροδάκινα (για 177.000 στρέμματα, η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 3.000.000 ευρώ).

«Οι ρυθμίσεις αυτές  αποσκοπούν να δημιουργήσουν το κίνητρο αλλά και το επιπλέον εγγυημένο εισόδημα για τους γεωργούς που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν τα συγκεκριμένα επιλεγμένα προϊόντα με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου τους», σημείωσε ο κ. Αποστόλου, και συμπλήρωσε: «Επιπλέον οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα κτηνοτροφικά ψυχανθή αναμένεται να  καλύψουν το έλλειμμα των ζωοτροφών που παρουσιάζεται στη χώρα μας, και να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».