Σε σύσκεψη με μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Βιντζοτρατών, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, προήδρευσε ο Υφυπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης Παναγιώτης Σγουρίδης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα βασικά θέματα της σύσκεψης:

  • Άδεια δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την έρευνα εθνικής εμβέλειας – «Σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς».
  • Οριοθέτηση περιοχών «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ».
  • Τοποθέτηση συστήματος «VMS» εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών.

Ο Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα δεδομένα παράλληλα με την οριοθέτηση των περιοχών, και να προχωρήσει σε ενέργειες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Ακόμη ο κ. Σγουρίδης συνάντησε τους εκπροσώπους – εκτροφείς της Αυτόχθονης Ελληνικής Φυλής Μαύρου Χοίρου, καθώς και εκτροφείς άγριων χοίρων, οι οποίοι του ζήτησαν να συνδράμει στην προσπάθεια που κάνουν για την ανάδειξη των προϊόντων τους. Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν για την προώθηση των προϊόντων τους, και πρότεινε τη δημιουργία ομάδων ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη δράση προώθησης των προϊόντων τους. Τέλος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα των ενισχύσεων του μαύρου χοίρου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.