Ο τρόπος διάθεσης των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων κατά την προεκλογική περίοδο, είναι το αντικείμενο σύσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής κ. Γιώργου Πετρίδη.

Η σύσκεψη κλήθηκε από τον κ. Πετρίδη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14.473/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295 Β΄) και σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 51.800/31.12.2014 έγγραφο του Γ. Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών.