– Δυνατότητα χρηματοδότησης Ομάδων Παραγωγών μέσω νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), συναντήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Επί τάπητος τέθηκαν τα άμεσα προς επίλυση θέματα και συγκεκριμένα:

α) Η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης σε εθνικό φορέα ο οποίος προασπίζεται τα συμφέροντα του κλάδου ισχυροποιώντας στη διεθνή αγορά τη θέση της επιτραπέζιας ελιάς, του στρατηγικά σημαντικού αυτού εθνικού, εξαγωγικού προϊόντος.

β) Η πρόκληση της αύξησης των εξαγωγών της ποιοτικής ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς.

γ) Tο μείζον πρόβλημα της σύγχυσης που δημιουργείται στην ονοματολογία της ποικιλίας «Καλαμάτα», και τα σημαντικά εμπορικά και κατ’ επέκταση οικονομικά επακόλουθα στις διεθνείς αγορές.

Στη συνάντηση τέθηκαν και τα επί μέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της ελαιοπαραγωγής, και κατατέθηκαν από τη ΔΟΕΠΕΛ προτάσεις, όπως η δημιουργία ομάδων παραγωγών και ομάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, η αύξηση εκτάσεων βιολογικής διαχείρισης, η ομαλοποίηση προσφοράς – ζήτησης, και το εργόσημο του ΟΓΑ.

Όσον αφορά τα προβλήματα του δευτερογενή τομέα, συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία Μητρώου Μεταποιητικών Μονάδων επιτραπέζιων ελιών, και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι μικρές μεταποιητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο κ. Μπόλαρης επισήμανε τους ικανοποιητικούς ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς, εστίασε στην εξαιρετική υποδοχή από τις απαιτητικότερες αγορές του κόσμου, και υπογράμμισε τη δυναμική προοπτική των βιολογικών και προβιοτικών προϊόντων. Ακόμη, αναφέρθηκε στη δυνατότητα χρηματοδότησης των Ομάδων Παραγωγών μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ενός επιπλέον οικονομικού κινήτρου, ενώ ζήτησε τη συνέργεια της ΔΟΕΠΕΛ για την επίλυση της εμπλοκής που υπάρχει με την ονοματολογία της ποικιλίας «Καλαμάτα» και τον χαρακτηρισμό της ως ΠΟΠ, ώστε να υπάρξει λύση συμφέρουσα και αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθοδηγούμενη από λογική εξωστρέφειας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων εις όφελος των ελληνικών εξαγωγών. Καταληκτικά επισήμανε ότι εμπόδια που εγείρονται σε εξαγωγές ελιάς από τις επιφυλάξεις τελωνειακών αρχών σε συγκεκριμένα λιμάνια της χώρας, εδράζονται σε αβάσιμη ερμηνεία της νομοθεσίας, και επ΄ αυτού υπάρχει συνεργασία για την άμεση άρση τους.

Η ΔΟΕΠΕΛ εκπροσωπεί τόσο τον πρωτογενή τομέα (παραγωγούς, συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών) όλης της χώρας, όσο και τον δευτερογενή (μονάδες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης), αλλά και τον τριτογενή (εταιρίες διακίνησης και εξαγωγών).