Η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την υλοποίηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στους λιμένες του νομού Έβρου από τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), προβλέπεται μεταξύ άλλων στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπόγραψαν ο ΟΛΑ και το Παράρτημα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο ΟΛΑ υλοποιεί για το 2018 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αφορά διαδικασίες υποπαραχωρήσεων λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, προμήθειες νέου εξοπλισμού, νέες κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, με βασικούς στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσέλκυση νέων φορτίων, τη συμβολή στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, την επικαιροποίηση του Master Plan του λιμένα Αλεξανδρούπολης, κ.α.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της σύμπραξης, «το Μνημόνιο Συνεργασίας  επισφραγίζει την κοινή εκτίμηση των δύο φορέων ότι η συνεργασία και αξιοποίηση των Μηχανικών της περιοχής μας θα δώσει τη δυνατότητα το πρόγραμμα αυτό να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί  με απόλυτη τεχνική προετοιμασία, με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού των Μηχανικών, το οποίο έχει τη γνώση, την τεχνική επάρκεια αλλά και τη βούληση να στηρίξει την προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιμένων του νομού με έμφαση στον λιμένα Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί ίσως το πλέον σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο  της περιοχής, και το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής παραγωγικότητας και επιχειρηματικότητας αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης του τόπου».

Σύμφωνα με συνεργαζόμενα μέρη, «ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ Θράκης να αναπτύξει πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν την αναντικατάστατη  περιφερειακή διάσταση του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και των πολιτειακών και αυτοδιοικητικών φορέων της περιοχής».