Η μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, αποτελεί τον κεντρικό στόχο του νέου προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, επεκτείνοντας έτσι το φάσμα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού και αγροτοδιατροφικού τομέα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Τράπεζα, πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για την επικοινωνία και δημοσιοποίησή του. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων αγροτικών εφοδίων με εγκατεστημένα  POS της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, με τη συμμετοχή άνω των εκατό ενδιαφερόμενων, εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς μίλησαν και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες, οι κ.κ. Αλέξιος Πολυτάκης – Μanager της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα και Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, και Αλέξανδρος Παργινός – στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Θράκης της Τράπεζας Πειραιώς, κ.  Θρασύβουλος Τσελεντάκης.

Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, μετά την πολύ επιτυχημένη εφαρμογή του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο έχει πλέον αφήσει ξεκάθαρο αποτύπωμα στην Αγροτική Οικονομία της χώρας κατά τα τρία χρόνια λειτουργίας του, η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της παρέμβασής της στην αγροδιατροφική αλυσίδα, υλοποιεί το επόμενο βήμα της: Εισάγει το νέο Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων.

Με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αναπτύσσει μια ολιστική προσέγγιση στη στήριξη της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής, με στόχο τη συμβολή της στη μείωση του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ενίσχυση, μέσω βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων (στα οποία έχει τοποθετηθεί POS της Τράπεζας Πειραιώς), με σκοπό την προμήθεια από τις εταιρείες χονδρικής (δηλαδή τις εταιρείες παραγωγής φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων, κ.λπ., όλων των απαραίτητων εφοδίων, τοις μετρητοίς, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή έκπτωση. Τελικός στόχος είναι η μετακύληση των εκπτώσεων αυτών στους παραγωγούς, οι οποίοι αγοράζουν από τα γεωπονικά καταστήματα τα απαραίτητα εφόδια για τις καλλιέργειές τους με τις αγροτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς (Κάρτα Αγρότη και Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας), μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος παραγωγής κατά το μέτρο που αυτό επηρεάζεται από το κόστος των συγκεκριμένων εισροών. Επίσης, με την υλοποίηση του Προγράμματος αναβαθμίζονται η ταχύτητα και η ποιότητα στις εμπορικές συναλλαγές, όλων των εμπλεκόμενων μερών, λόγω  της ηλεκτρονικής εφαρμογής  που έχει αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό αυτό.

Τα οφέλη για τα καταστήματα αγρο-εφοδίων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσα από τη χρηματοδότησή τους  είναι σημαντικά, αφού θα επιτύχουν:

1) Αύξηση της ρευστότητας σε περιόδους που είναι αυτή είναι περιορισμένη, όπως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου.

2) Αξιοποίηση εκπτώσεων για «τιμές τοις μετρητοίς», με στόχο τη μείωση του κόστους για τις δικές τους αγορές.

3) Ενδυνάμωση των σχέσεων  με τις εταιρείες – προμηθευτές τους.

4) Δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικών τιμών στους παραγωγούς.

Με το διευρυμένο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων, η Τράπεζα Πειραιώς αποδεικνύει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία και τη βούληση να αποτελεί την κατεξοχήν εξειδικευμένη τράπεζα του χώρου.

Οι πρώτες 17 εταιρείες που συμμετέχουν στη Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων, είναι οι: BASF, Syngenta, Eurochem, Άλφα Γεωργικά Εφόδια, ΕΛΑΝΚΟ, ΕΛΛΑΓΡΕΤ, Compo Hellas, Teofert, Sulphur, Γαβριήλ, AGRIS, Λιπάσματα Χαλκιδικής, Κ.&Ν. Ευθυμιάδης, ZIKO A.E., Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε., Φυτοθρεπτική, Παϊονίρ Χάϊ – Μπρέντ  Ελλάς.