Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:

1) Έγκριση της συγχώνευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου με τη Συνεταιριστικής Τράπεζα Δράμας.

2) Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

3) Ορισμός εκπροσώπου του Συνεταιρισμού για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Σύμβασης Συγχώνευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30  στο ξενοδοχείο «Grecotel Egnatia», έχουν όλα τα μέλη η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις (έως δηλαδή και τις 25/6/2017).